Akcesoria dla modeli LyoQuest Plus

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Akcesoria kompaktowe
  • Łatwe w instalacji
  • Kompatybilne z liofilizatorami LyoQuest Plus
  • Duży wybór akcesoriów
Dostępne akcesoria wyłącznie dla modeli LyoQuest Plus: Opis Nr katalogowy
Standardowa cylindryczna komora z metakrylanu, średnica komory 220 mm, wysokość: 300 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, trzy półki z grzaniem, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem i kompletem tac na produkt. 62302
Standardowa komora z 8 portowym manifoldem, cylindryczna, z metakrylanu, z 3 podgrzewanymi półkami i 8 portowym manifoldem do podłączenia szkła laboratoryjnego o szlifie CN29/32, średnica komory 490 mm, wysokość: 300 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem i kompletem tac na produkt. 61660
Cylindryczna komora z metakrylanu, 3 półki z grzaniem, manualny system zamykania próbek, całkowita średnica komory 220 mm, wysokość: 470 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem i kompletem tac na produkt. 1721090
Cylindryczna komora z metakrylanu, 3 półki z grzaniem, 8 portowy manifold, manualny system zamykania próbek, średnica komory 490 mm, wysokość: 470 mm,średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem i kompletem tac na produkt. 1759061
Standardowa cylindryczna komora ze szkła, średnica komory 220 mm, wysokość: 300 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, trzy półki z możliwością podgrzewania, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem i kompletem tac na produkt. PC220HP3
Standardowa komora z 8 portowym manifoldem, cylindryczna, ze szkła, z 3 podgrzewanymi półkami i 8 portowym manifoldem do podłączenia szkła laboratoryjnego
o szlifie CN29/32, średnica komory 490 mm, wysokość: 300 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, całkowita powierzchnia załadunku:
600 cm2, w zestawie z adapterem i kompletem tac na produkt.
PC220HP38M
Cylindryczna komora ze szkła, 3 półki z grzaniem, manualny system zamykania próbek, całkowita średnica komory 225 mm, wysokość: 470 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem i kompletem tac na produkt. PC220HP3S
Cylindryczna komora ze szkła, 3 półki z grzaniem, 8 portowy manifold, manualny system zamykania próbek, średnica komory 490 mm, wysokość: 470 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem i kompletem tac na produkt. PC220HP3S8M
Niestandardowa cylindryczna komora z metakrylanu, średnica komory 350 mm, wysokość: 440 mm, średnica półki: 240 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm,trzy półki z grzaniem, całkowita powierzchnia załadunku: 1350 cm2, w zestawie komplet tac na produkt, wymagany adapter nr kat.: 62332 71280
Niestandardowa cylindryczna komora z metakrylanu, średnica komory 350 mm, wysokość: 440 mm, średnica półki: 240 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm,cztery półki z grzaniem, całkowita powierzchnia załadunku: 1688 cm2, w zestawie komplet tac na produkt, wymagany adapter nr kat.: 62332 C350HP4
Cylindryczna komora z metakrylanu, 3 półki z grzaniem, manualny system zamykania próbek, całkowita średnica komory 350 mm, wysokość: 470 mm, średnica półki: 240 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, całkowita powierzchnia załadunku: 1350 cm2, w zestawie komplet tac na produkt, wymagany adapter nr kat.:62332 1759552
Niestandardowa cylindryczna komora z metakrylanu, 8 portowy manifold, manualny system zamykania próbek, średnica komory 350 mm, wysokość: 640 mm, średnica półki: 240 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, cztery półki z grzaniem, całkowita powierzchnia załadunku: 1688 cm2, w zestawie komplet tac na produkt, wymagany adapter nr kat.: 62332 C350HP4S
Dystanser do standardowych komór, stosuje się w celu zwiększenia dystansu między półkami, dystans pomiędzy półkami 140 mm, jedna pracująca półka.
69666
Dystanser dla standardowych komór, stosuje się w celu zwiększenia dystansu między półkami, dystans pomiędzy półkami 70 mm, dwie pracujące półki. 69662
Model Opis
Komora PMMA nr kat.: 62302 Standardowa cylindryczna komora z metakrylanu
Komora PMMA+manifold nr kat.: 61660 Standardowa komora z 8 portowym manifoldem i 3 pólkami
Komora PMMA+stoppering nr kat.: 1721090 Cylindryczna komora z metakrylanu
Komora PMMA+manifold+stoppering nr kat.: 1759061 Cylindryczna komora z metakrylanu z 8 portowym manifoldem
Komora PYREX nr kat.: PC220HP3 Standardowa cylindryczna komora ze szkła,
Komora PYREX+manifold nr kat.: PC220HP38M Standardowa komora z 8 portowym manifoldem
Komora PYREX+stoppering nr kat.: PC220HP3S Cylindryczna komora ze szkła
Komora PYREX+manifold+stoppering nr kat.: PC220HP3S8M Cylindryczna komora ze szkła z 8 portowym mainifoldem
Komora PMMA duża nr kat.: 71280 Niestandardowa cylindryczna komora z metakrylanu z 3 półkami
Komora PMMA duża nr kat.: C350HP4 Niestandardowa cylindryczna komora z metakrylanu z 4 półkami
Komora PMMA+stoppering nr kat.: 1759552 Cylindryczna komora z metakrylanu z 3 pólkami
Komora PMMA+stoppering nr kat.: C350HP4S Niestandardowa cylindryczna komora z metakrylanu z 4 półkami
69666 Wkładka rozporowa do standardowych komór 1 półka
69662 Wkładka rozporowa do standardowych komór 2 półki

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.