Akcesoria dla modeli LyoQuest i LyoQuest Plus

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Akcesoria kompaktowe
  • Łatwe w instalacji
  • Kompatybilne z liofilizatorami LyoQuest i LyoQuest Plus
  • Duży wybór akcesoriów
Dostępne akcesoria dla modeli LyoQuest i LyoQuest Plus: Opis Nr katalogowy
Standardowa cylindryczna komora z metakrylanu- średnica komory 220 mm, wysokość: 300 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, trzy półki bez możliwości podgrzewania, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem. 75292
Standardowa cylindryczna komora ze szkła- średnica komory 220 mm, wysokość: 300 mm, średnica półki: 160 mm, odległość pomiędzy półkami: 70 mm, trzy półki bez możliwości podgrzewania, całkowita powierzchnia załadunku: 600 cm2, w zestawie z adapterem. PC220SP3XXXX
Komora cylindryczna ze stali nierdzewnej z przezroczystą pokrywą wykonaną z akrylu- średnica 160 mm, wysokość: 104 mm, podłączenie o średnicy 18 mm, podłączana bezpośrednio do manifoldu 8 portowego bądź do manifoldu 16 portowego, wymagany manifold nr kat.: 70205 lub nr kat.: 2x70205 80448


Manifold wyposażony w 40 portów z zaworami do naczyń laboratoryjnych takich jak butelki, ampułki lub małe kolby, wymagany adapter nr kat.: 62332 7917
Manifold wyposażony w 8 portów z zaworami do naczyń laboratoryjnych takich jak butelki, ampułki lub małe kolby, wymagany adapter nr kat.: 62332 7917S


Manifold wyposażony w 8 portów z zaworami do naczyń laboratoryjnych na naczynia liofilizacyjne o szlifie 29/32, wymagany adapter nr kat.: 62332 70205


Manifold wyposażony w 16 portów z zaworami do naczyń laboratoryjnych na naczynia liofilizacyjne o szlifie 29/32, wymagany adapter nr kat.: 62332 2x70205


Adapter łączący jednostkę z manifoldem lub z komorą. 62332


Taca ociekowa chroniąca liofilizator przed zalaniem, średnica: 730 mm. 61683


Pompa próżniowa, olejowa model ULVAC GLD 137BB, wydajność: 8.1 m3/h dostawa obejmuje przyłącza, kabel zasilający i filtr mgły olejowej. 636837


Pompa próżniowa, olejowa model RZ 6, wydajność: 5.7 m3/h, dostawa obejmuje przyłącza, kabel zasilający i filtr mgły olejowej. 698130 +698003


Pompa próżniowa, hybrydowa model RC 6, wydajność: 5.7 m3/h, dostawa obejmuje przyłącza, kabel zasilający, filtr mgły olejowej i separator oleju. 698560 +640187


Oprogramowanie do rejestracji i archiwizowania danych LyoLogger, umożliwiające podłączenie liofilizatora do komputera, w zestawie moduł komunikacyjny. LL


Odpowietrzający filtr HEPA montowany do komory. filtrhepa


Tace na produkt, na jednej półce mieszczą się dwie tace, w zestawie 2 tace. 7070
Model Opis
75292 Standardowa cylindryczna komora z metakrylanu
PC220SP3XXXX Standardowa cylindryczna komora ze szkła
80448 Komora cylindryczna ze stali nierdzewnej z przezroczystą pokrywą wykonaną z akryl
7917 Manifold wyposażony w 40 portów z zaworami
7917S Manifold wyposażony w 80 portów z zaworami
70205 Manifold wyposażony w 8 portów
2x70205 Manifold wyposażony w 16 portów
62332 Adapter
61683 Taca ociekowa
636837 Pompa próżniowa, olejowa model ULVAC GLD 137BB
698130 +698003 Pompa próżniowa, olejowa model RZ 6,
698560 +640187 Pompa próżniowa, hybrydowa model RC 6
LL Oprogramowanie do rejestracji i archiwizowania danych LyoLogger
filtrhepa Odpowietrzający filtr HEPA
7070 Tace na produkt

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.