Pojemniki na ciekły azot typ XC

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Lekka, aluminiowa konstrukcja
  • Niski poziom konsumpcji cieczy
  • Łatwy dostęp do pobierania lub przechowywania próbek
  • Próżniowa izolacja
  • W wyposażeniu podstawa jezdna
  • Komplet stelaży cylindrycznych do słomek i kriofiolek
  • Bateryjny alarm niskiego poziomu azotu montowany na uchwycie
  • Ręczne napełnianie

UWAGA !

Dostępne różne wersje

Litery dopisane do nazw oznaczają, że modele posiadają dodatkowe akcesoria w zestawie :

R: Podstawę jezdną

B:  Alarm, BAT-1B Alarm niskiego poziomu ciekłego azotu, uruchamiany bateryjnie + podstawę jezdną

L:  Alarm, model LA-2B Alarm poziomu ciekłego azotu + podstawę jezdną

C: Kanister zamiast stojaka

Dewary typu XC do przechowywania materiałów w ciekłym azocie są wykorzystywane w najbardziej wymagających środowiskach. Pojemniki te są wytrzymałej i lekkiej konstrukcji. Dla ułatwienia przestawiania dewarów zostały wyposażone w podstawę jezdną.

Dane techniczne :

Model Pojemność [L] Szybkość parowania [L/24h] Liczba słomek 0,5 mm Waga [kg]
CB20 20,5 0,09 1122 28,3
CB20B
CB20R
CB20L
CB32 32 0,35 3960 39,5
CB32B
CB32R
CB32L
CB33 33,4 0,14 1764 42,5
CB33B
CB33R
CB33L
CB34 34,8 0,18 3000 43,5
CB34B
CB34R
CB34L
CB47 47,4 0,39 5000 54,6
CB47B
CB47R
CB47L
CB47C 6216
CB47BC
CB47RC
CB47LC

 

Model Pojemność Wyposażenie systemu Inne Wnętrze
Nazwa Ilość słomek [0,5 mm] Alarm L/B Podstawa jezdna TAK/NIE Liczba kanistrów
CB20 1122 BRAK NIE 6
CB20B 1122 B TAK 6
CB20R 1122 BRAK TAK 6
CB20L 1122 L TAK 6
CB32 3960 BRAK NIE 9
CB32B 3960 B TAK 9
CB32R 3960 BRAK TAK 9
CB32L 3960 L TAK 9
CB33 1764 BRAK NIE 6
CB33B 1764 B TAK 6
CB33R 1764 BRAK TAK 6
CB33L 1764 L TAK 6
CB34 3000 BRAK NIE 6
CB34B 3000 B TAK 6
CB34R 3000 BRAK TAK 6
CB34L 3000 L TAK 6
CB47 5000 BRAK NIE 6
CB47B 5000 B TAK 6
CB47R 5000 BRAK TAK 6
CB47L 5000 L TAK 6
CB47C 6216 BRAK NIE 10
CB47BC 6216 B TAK 10
CB47RC 6216 BRAK TAK 10
CB47LC 6216 L TAK 10

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.