Pojemniki na ciekły azot typ Classic

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Zamykane pokrywy
  • Niska konsumpcja cieczy
  • Lekka konstrukcja
  • Łatwy dostęp do przechowywania lub pobierania próbek
  • Wykonane z aluminium
  • Stojaki kwadratowe z pudełkami i przekładkami
  • Pręt blokujący ze stali nierdzewne
  • Możliwość zamontowania alarmu tylko na uchwycie

 

UWAGA !

Dostępne różne wersje

Litery dopisane do nazw oznaczają, że modele posiadają dodatkowe akcesoria w zestawie :

R: Podstawę jezdną

B:  Alarm, BAT-1B Alarm niskiego poziomu ciekłego azotu, uruchamiany bateryjnie + podstawę jezdną

L:  Alarm, model LA-2B Alarm poziomu ciekłego azotu + podstawę jezdną

 

Seria Classic łączy w sobie dużą pojemność wewnętrzną przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej konstrukcji. Dzięki niskiemu zużyciu azotu dewary z tej serii należą do bardzo ekonomicznych. Większość z nich została wyposażona w podstawę rolkową aby ułatwić przemieszanie pojemników.

Dane techniczne :

Model Pojemność [L] Maks. Liczba półek Maks. Liczba pudełek Liczba fiolek 1,2 i 2 ml Waga [kg]
CB202 61 4 5 2000 82,5
CB202B
CB202R
CB202L
CB402 121 4 10 4000 136
CB402B
CB402R
CB402L
CB602 175 6 10 6000 193
CB602B
CB602R
CB602L
Model Pojemność Wyposażenie systemu Inne
Nazwa [L] Alarm L lub B Podstawa jezdna TAK/NIE
CB202 61 BRAK NIE
CB202B 61 B TAK
CB202R 61 BRAK TAK
CB202L 61 L TAK
CB402 121 BRAK NIE
CB402B 121 B TAK
CB402R 121 BRAK TAK
CB402L 121 L TAK
CB602 175 BRAK NIE
CB602B 175 B TAK
CB602R 175 BRAK TAK
CB602L 175 L TAK

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.