Seria Isothermal (V)

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Napełnianie automatyczne
 • Ciekły azot znajdujący się wyłącznie w ścianach zbiornika
 • Jednorodność temperatury w całej przestrzeni roboczej
 • Szerokie otwierane pokrywy
 • Możliwość programowania poziomu cieczy w komorze
 • Wyświetlacz LCD
 • Pomiar temperatury wewnątrz zbiornika oraz w płaszczu zbiornika
 • Wnętrze dopasowane do standardowych systemów racków
 • Alarm dźwiękowy i optyczny
 • Alarm odchyleń temperatury
 • Alarm uszkodzeń czujnika
 • Alarm poziomu cieczy
 • Wyposażone w port RS485 USB oraz Ethernet
 • Zbudowane ze stali nierdzewnej

Pojemniki do przechowywania produktów w oparach ciekłego azotu zbudowane są ze stali nierdzewnej. Unikalną cechą tej serii jest technologia "Isothermal", gdzie ciekły azot znajduje się w ścianach zbiornika i jest odizolowany od przechowywanych prób. Skutkuje to znaczną poprawą bezpieczeństwa pracy oraz eliminacją ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych prób. Wersje z oznaczeniem "C" wyposażone w obrotową karuzelę i okienko dostępowe w pokrywie.

W przypadku modeli V1500 oraz V3000 istnieje możliwość wyposażenia w system  "Straw Inventory" umożliwiający przechowywanie próbek w słomkach.

Dane techniczne :

MODEL Wymiary zew. [SxGxW] Wymiary wew. [Śr x W] Max. Pojemności magazynowe Karuzela Pojemność [L]
V-1500AB 660 x 939 x 1143 534 x 736 9100 fiolek (2ml) / 434 worki (50ml) NIE 30
V-3000AB 939 x 1219 x 1206 787 x 736 22100 fiolek (2ml) / 1120 worków (50ml) NIE 70
V-3000EH AB 939 x 1219 x 1473 787 x 940 25500 fiolek (2ml) / 1280 worków (50ml) NIE 89
V-3000AB-C 939 x 1219 x 1130 737 x 686 16800 fiolek (2ml) / 876 worków (50ml) TAK 70
V-3000EH AB-C 939 x 1219 x 1384 737 x 914 21000 fiolek (2ml) / 1168 worków (50ml) TAK 89
V-5000AB 1219 x 1371 x 1320 1016 x 736 40300 fiolek (2ml) / 1936 worków (50ml) NIE 93
V-5000EH AB 1219 x 1371 x 1473 1016 x 864 46500 fiolek (2ml) / 2208 worków (50ml) NIE 140
V-5000AB-C 1194 x 1372 x 1257 965 x 737 36400 fiolek (2ml) / 1736 worków (50ml) TAK 93
V-5000EH AB-C 1194 x 1372 x 1384 965 x 864 42000 fiolek (2ml) / 1984 worki (50ml) TAK 140

 

Model Inne Pojemność Wymiary
Nazwa Karuzela [L] Zewnętrzne [SxGxW]
V-1500AB NIE 30 660 x 939 x 1143
V-3000AB NIE 70 939 x 1219 x 1206
V-3000EH AB NIE 89 939 x 1219 x 1473
V-3000AB-C TAK 70 939 x 1219 x 1130
V-3000EH AB-C TAK 89 939 x 1219 x 1384
V-5000AB NIE 93 1219 x 1371 x 1320
V-5000EH AB NIE 140 1219 x 1371 x 1473
V-5000AB-C TAK 93 1194 x 1372 x 1257
V-5000EH AB-C TAK 140 1194 x 1372 x 1384

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.