PL EN

Dewary cylindryczne

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Chłodzenie małych próbek
  • Przechowywanie: ciekłego azotu (LN2), suchego lodu (CO2) oraz innych mediów chłodzących
  • Stosowanie jako izolowany pojemnik
Cechy naczynia:
  • Wysokie zdolności izolacyjne
  • Wnętrze wykonane ze szkła borokrzemowego 3,3
  • Łatwe w obsłudze
  • Dostępne w różnych pojemnościach
  • W standardzie całkowicie posrebrzone

Rodzaje:
  • Modele typu C - bez uchwytu
  • Modele typu G - z uchwytem

Porównanie dostępnych modeli:

Model Pojemność [ml] Szerokość wew. A [mm] Szerokość zew. B [mm] Wysokość zew. C [mm]
00 C/G 100 40 63 90
0 C/G 200 40 63 170
1 C/G 300 47 72 190
2 C/G 450 47 72 270
3 C/G 500 57 81 210
4 C/G 750 57 81 310
5 C/G 1250 57 81 500
6 C/G 800 67 90 240
7 C/G 1200 67 90 350
8 C/G 1700 67 90 500
9 C/G 1000 77 105 235
10 C/G 1500 77 105 345
11 C/G 2100 77 105 500
12 C/G 1500 90 124 245
13 C/G 2000 90 124 340
14 C/G 3200 90 124 600
15 C/G 1500 100 130 240
16 C/G 2000 100 130 290
17 C/G 4000 100 130 600
18 C/G 2500 110 140 290
19 C/G 5000 110 140 600
20 C/G 3000 138 165 230
21 C/G 4000 138 165 310
22 C/G 8000 138 165 600

Model Pojemność
00 C 100 ml
00 G 100 ml
0 C 200 ml
0 G 200 ml
1 C 300 ml
1 G 300 ml
2 C 450 ml
2 G 450 ml
3 C 500 ml
3 G 500 ml
4 C 750 ml
4 G 750 ml
5 C 1250 ml
5 G 1250 ml
6 C 800 ml
6 G 800 ml
7 C 1200 ml
7 G 1200 ml
8 C 1700 ml
8 G 1700 ml
9 C 1000 ml
9 G 1000 ml
10 C 1500 ml
10 G 1500 ml
11 C 2100 ml
11 G 2100 ml
12 C 1500 ml
12 G 1500 ml
13 C 2000 ml
13 G 2000 ml
14 C 3200 ml
14 G 3200 ml
15 C 1500 ml
15 G 1500 ml
16 C 2000 ml
16 G 2000 ml
17 C 4000 ml
17 G 4000 ml
18 C 2500 ml
18 G 2500 ml
19 C 5000 ml
19 G 5000 ml
20 C 3000 ml
20 G 3000 ml
21 C 4000 ml
21 G 4000 ml
22 C 8000 ml
22 G 8000 ml

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.