PL EN

Dewar naczynie z nierdzewnej stali

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Odporny na uderzenia
  • Zrobiony z nierdzewnej stali
  • Aluminiowa przykrywka (nierdzewna, niemagnesująca się)
  • Łatwość przenoszenia
  • Uchwyt do przenoszenia [modele DSS]
  • Boczne uchwyty i rączka do przenoszenia [modele GSS]
  • Litera "W" oznacza, że model posiada uchwyt i rączkę

Dewar jako naczynie ze stali nierdzewnej wykorzystywane jest do chłodzenia małych próbek lub jako naczynie izolujące. Można w nim magazynować i transportować płynny azot, suchy lód lub inne chłodziwa.

Model Pojemność (ml) Szerokość zew(mm) Szerokość wew (mm) Wysokość wew (mm) Waga (kg) Czas przetrzymywania (h)
DSS 500 500 80 65 180 0,6 12
GSS 500 500 80 65 180 0,6 12
DSS 1000 1000 100 85 206 0,9 21
GSS 1000 1000 100 85 206 0,9 21
DSS 1000 W 1000 114 100 156 0,7 15
GSS 1000 W 1000 114 100 156 0,7 15
DSS 2000 2000 114 100 285 1,3 42
GSS 2000 2000 114 100 285 1,3 42
DSS 3000 3000 200 184 160 1,5 22
GSS 3000 3000 200 184 160 1,5 22
DSS 6000 6000 200 184 270 2,2 49
GSS 6000 6000 200 184 270 2,2 49 

Model Pojemność Waga Inne Wymiary
Nazwa [ml] [kg] Czas przechowywania [h] S zew. x S wew. x W wew.[mm]
DSS 500 500 0,6 12 80 x 65 x 180
GSS 500 500 0,6 12 80 x 65 x 180
DSS 1000 1000 0,9 21 100 x 85 x 206
GSS 1000 1000 0,9 21 100 x 85 x 206
DSS 1000W 1000 0,7 15 114 x 100 x 156
GSS 1000W 1000 0,7 15 114 x 100 x 156
DSS 2000 2000 1,3 42 114 x 100 x 285
GSS 2000 2000 1,3 42 114 x 100 x 285
DSS 3000 3000 1,5 22 200 x 184 x 160
GSS 3000 3000 1,5 22 200 x 184 x 160
DSS 6000 6000 2,2 49 200 x 184 x 270
GSS 6000 6000 2,2 49 200 x 184 x 270

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.