Dewar duże izolujące naczynia

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Odporna obudowa
 • Duży otwór
 • Wyizolowane wieko
 • Zrobiony ze szkła borokrzemowego
 • Rączka lub dwa uchwyty
 • W pełni posrebrzony (standard)
 • Ekonomiczny
 • Modele 40 - 47 nadają się jako szklany wkład z serii 30/4 - 35

UWAGA !

Dostępne są różne wersje :
C: z metalową pokrywą w kolorze niebieskim
CAL: z aluminiową pokrywą

Dewary stosowane jako duże izolujące naczynia mają za zadanie przechowywać substancje czułe na zmiany temperatury. Dzięki temu próbki mogą być transportowane w odpowiednich warunkach bez obawy, że ulegną zepsuciu. 

Dostępne opcje :

 • Posrebrzony z przeźroczystymi pasami
 • Zmniejszony
 • Posiadającą klamrę ułatwiającą szybkie otwarcie/zamknięcie

Dodatki :

 • Płócienny woreczek do przenoszenia suchego lodu
 • Izolujące dyski, godne polecenia podczas przechowywania suchego lodu

Dane techniczne :

MODEL Pojemność [L] Szerokość zew.[mm] Szerokość wew. [mm] Wysokość wew. [mm] Waga [kg]
[30/4 C] [30/4 CAL] 4 183 158 250 5
[30/7 C] [30/7 CAL] 7 183 158 400 6
[30 C] [30 CAL] 7 230 200 275 6
[31 C] [31 CAL] 10 230 200 350 8
[32 C] [32 CAL] 14 230 200 500 9
[33 C] [33 CAL] 21 280 250 480 14
[34 C] [34 CAL] 28 280 250 620 16
[35 C] [35 CAL] 40 330 280 650 23
Model Pojemność Waga Wymiary
Nazwa [L] [kg] S zew. x S wew. x W wew. [mm]
30/4 C 4 5 183 x 158 x 250
30/4 CAL 4 5 183 x 158 x 250
30/7 C 7 6 183 x 158 x 400
30/7 CAL 7 6 183 x 158 x 400
30 C 7 6 230 x 200 x 275
30 CAL 7 6 230 x 200 x 275
31 C 10 8 230 x 200 x 350
31 CAL 10 8 230 x 200 x 350
32 C 14 9 230 x 200 x 500
32 CAL 14 9 230 x 200 x 500
33 C 21 14 280 x 250 x 480
33 CAL 21 14 280 x 250 x 480
34 C 21 16 280 x 250 x 620
34 CAL 28 16 280 x 250 x 620
35 C 40 28 330 x 280 x 650
35 CAL 40 28 330 x 280 x 650

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.