PL EN

Naczynia Dewara

 • Dewar z naczyniem do magnetycznych mieszadeł

  Dewar z naczyniem do magnetycznych mieszadeł

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: ml, 600

  Wymiary: Średnica wew. [mm], 90

  sprawdź
 • Dewar z naczyniem z płaskim dnem

  Dewar z naczyniem z płaskim dnem

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 150, 250, 450, 650, 850, 1200, 2100

  Waga: [kg], 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,9, 1,2, 1,8

  sprawdź
 • Dewar naczynie z nierdzewnej stali

  Dewar naczynie z nierdzewnej stali

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 500, 1000, 2000, 3000, 6000

  Waga: [kg], 0,6, 0,9, 0,7, 1,3, 1,5, 2,2

  sprawdź
 • Wymrażacz typ GKF

  Wymrażacz typ GKF

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: Chłodziwa [ml], 1100

  Inne: Wydajność kondensatu [ml], 250

  sprawdź
 • Wymrażacze typ KF 29

  Wymrażacze typ KF 29

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Końcówka: Rodzaj, S29, O29, GL18, S29A, O29A, GL18A

  Pojemność: kondensatu [ml], 150, 250

  sprawdź
 • Dewary cylindryczne

  Dewary cylindryczne

  Producent: KGW Isotherm

  Nr kat.:

  Inne: BEZ UCHWYTU, Z UCHWYTEM

  sprawdź
 • Dewary sferyczne

  Dewary sferyczne

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: [L], 1, 3, 5, 10

  Waga: [kg], 1,6 , 3,1, 4,4, 6,6

  sprawdź
 • Dewar z naczyniem w kształcie miski

  Dewar z naczyniem w kształcie miski

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 80, 120, 260, 400, 800, 1600, 2700, 5300

  Waga: [kg], 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 1,5, 2,1, 3,2

  sprawdź
 • Dewary przenośne

  Dewary przenośne

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: [L], 1, 2, 3, 4

  Wymiary: S zew. x S wew. x W wew. [mm], 120 x 100 x 150, 160 x 138 x 170, 160 x 138 x 230, 160 x 138 x 310

  sprawdź
 • Dewar duże izolujące naczynia

  Dewar duże izolujące naczynia

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: [L], 4, 7, 10, 14, 21, 28, 40

  Waga: [kg], 5, 6, 8, 9, 14, 16, 28

  sprawdź

Dewary, czyli naczynia cylindryczne służą do przechowywania, przenoszenia i dozowania ciekłego azotu. Naczynia te zbudowane są z podwójnych ścian pomiędzy którymi znajduje się szczelna przestrzeń, w której panuje próżnia. Naczynia to cechują się dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Dewary o większych pojemnościach są produkowane ze stali nierdzewnej i zawierają zawory wraz z króćcami do przetaczania przechowywanych w nich cieczy. Dużym atutem dewarów jest niskie zużycie azotu wraz z dużą pojemnością wewnętrzną, w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb. Mała waga oraz kompaktowa budowa sprawia, że te pojemniki są najbardziej ekonomicznymi jednostkami w swojej klasie cena ich jest bardzo przystępna. Posiadamy w sprzedaży również dewary w kształcie miski.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.