PL EN

EVERmed BLCRF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Stalowa konstrukcja
 • Chłodziwo R600a bez CFC i HCFC
 • Wtyczka typu schuko (F+E)
 • Sensor Pt100
 • Temperatura chłodziarki pomiędzy +3°C / +8°C
 • Temperatura zamrażarki pomiędzy -9°C / -30°C 
 • Konstrukcja: wykonana z blachy stalowej z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym na zewnątrz i stalą nierdzewną 18/10 AISI 304 wewnątrz. Urządzenie podzielone jest na dwie komory: chłodniczą, znajdującą się wyżej, a także zamrażającą, która jest niżej. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie.
 • Izolacja: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 Kg/m³), o grubości 70 mm w komorze chłodziarki, oraz o grubości 75 mm w komorze zamrażarki. Bez CFC
 • Stopki/kółka : stopki z możliwością regulowania wysokości, zamontowane z przodu chłodziarki, oraz  kółka zamontowane z tyłu, aby umożliwić przesuwanie urządzenia
 • Izolowane drzwi: na zawiasie, jedno nad drugim, wykonane z tego samego materiału co izolacyjnego co reszta konstrukcji (blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym lub stal nierdzewna 18/10 AISI 304 zawsze wewnątrz i na zewnątrz). Drzwi są wyposażone w zdejmowaną gumową uszczelkę magnetyczną, aby zapewnić idealne hermetyczne zamknięcie i możliwość odwracania, aby zmienić zawieszenie drzwi.
 • Wyposażenie wewnętrzne: chłodziarka : druciana półka do przechowywania wykonana z blachy stalowej z wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego z nierdzewnego materiału. Półki są łatwe do zdemontowania, istnieje możliwość regulacji ich wysokości, bez użycia jakiegokolwiek narzędzia, ponieważ komora ma kilka szczelin, do których można półkę włożyć
zamrażarka: 3 kosze do przechowywania
 • wyposażone w przednią część z tworzywa sztucznego, zawierającą uchwyt, który działa jak wewnętrzna klapa, zamykając przestrzeń między koszami, aby uniknąć utraty zimnego powietrza przy otwieraniu drzwi zewnętrznych. Kosze są podtrzymywane przez półki ze szkła hartowanego
 • Panele kontrolne: obydwa ulokowane na górze urządzenia, są od siebie niezależne. Sterowanie urządzeniem umożliwia 6 miękkich przycisków (dla każdego) oraz wyświetlacz LED, pozwalający kontrolować funkcje i status pracy chłodziarki (razem z alarmem). Główne funkcje panelu to:
 • Wyświetlacz led, na którym w kolorze czerwonym wyświetla się informacja o obecnej temperaturze, oraz zielonymi ikonami, pokazującymi status urządzenia (działanie sprężarki, rozmrażanie, praca wentylatora itp.) 
 • Cyfrowa zmiana temperatury z dokładnością do 0,1°C 
 • Przyciski z możliwością blokady, uruchamiane ręcznie, aby uniknąć zmiany osobom nieupoważnionym
 • Alarm dźwiękowy (z automatycznym resetem) w celu informowania o: 
 • wysokiej i niskiej temperaturze z limitami programowalnymi przez użytkownika
 • uchylonych drzwiach
 • awarii zasilania
 • parownik zapobiegający zamarzaniu
 • awarii sensorów
 • Styk NC do zdalnego sterowania sygnałami alarmowymi
 • Jednostka chłodząca: montowana na górze konstrukcji, z jednostką skraplającą uzupełnioną przez hermetyczne sprężarki i skraplacz z żebrowaniem, chłodzone powietrzem przez wentylator. W tylnej części komory magazynowej zamontowany jest parownik z miedzianymi rurami ze stali nierdzewnej, co zabezpiecza przed przebiciem pokrywy, pod którą umieszczony jest wentylator. Komory mają oddzielne chłodzenie, aby temperatura wewnętrzna nie była taka sama w komorach  Wszystkie zamontowane komponenty są klasy przemysłowej, aby zapewnić maksymalną niezawodność
 • Chłodziwo: R600a bez CFC i HCFC
 • Odmrażanie: chłodziarka: całkowicie automatyczne. Woda kondensacyjna jest automatycznie kierowana do podgrzewanej tacy, w celu automatycznego odparowania wody kondensowanej
           zamrażarka: ręczne
 • Chłodzenie: chłodzenie chłodziarki: za pomocą powietrza wpuszczonego przez wentylator, zapewniając równomierną temperaturę wewnątrz komory
Chłodzenie zamrażarki: statyczne. Dzięki parownikom zamontowanym po trzech stronach komory do przechowywania na całej wysokości zapewniona jest równomierność i stabilność wewnętrznej temperatury.
 • Przedział temperaturowy: temperatura chłodziarki: regulacja pomiędzy +3°C / +8°C 
                 temperatura zamrażarki: regulacja pomiędzy -9°C / -30°C 
 • Napięcie (V/ph/Hz): 220-230/1/50 
 • Wtyczka: typ schuko
 • Pojemność brutto (w litrach): pojemność chłodziarki: 255                                 pojemność zamrażarki: 110 
 • Pojemność netto (w litrach): pojemność chłodziarki: 225  pojemność zamrażarki: 105 
 • Wymiary: szerokość: 60 cm, głębokość: 62 cm, wysokość: 200 cm
 • Waga netto: 85 kg
 • Wymiary opakowania: długość 75 cm, głębokość 78 cm, wysokość 215 cm (1,25 m³) 
 • Waga brutto: 95 kg
 
 

 

 

Model Temperatura pracy
EVERmed BLCRF 370 temperatura chłodziarki: +3°C / +8°C                   temperatura zamrażarki: -9°C / -30°C 

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.