Labcold

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 •  Wyposażone w kontroler IntelliCold ™
 •  Automatycznie rejestrują dane temperaturowe
 •  Alarm awarii zasilania
 •  Alarm zbyt wysokiej temperatury
 •  Alarm zbyt niskiej temperatury
 •  Minimalny / maksymalny zapis temperatury oraz wyświetlanie temperatury
 •  Możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania
 •  Chłodzenie wspomagane wentylatorem
 •  Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
 •  Zamek z dwoma kluczami
 •  Wskaźnik temperatury
 •  Wewnętrzne światło
 •  Gniazdo do karty SD - standard

Chłodziarki farmaceutyczne spełniają oczekiwania wymagających klientów. Jako wyłączny dystrybutor chodziarek farmaceutycznych Labcold, oferujemy profesjonalne urządzenia wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w farmacji i jako chłodziarki do szczepionek. Są one niezawodne i solidne, zaprojektowane tak, by sprostać wymaganiom rozwijającej się farmacji. Urządzenia Labcold to chłodziarki do szczepionek o różnej pojemności - w tym często poszukiwane przez klientów małe 36-litrowe urządzenia, które można zawiesić na ścianie. Jest to ważne, zwłaszcza w przypadku niewielkich laboratoriów, gdzie brakuje miejsca na kolejne urządzenia, a występują restrykcyjne warunki przechowywania odczynników, próbek itp.

Dane techniczne :

Dane techniczne RLDF1010A RLDG1110A RLDF1510A RLDG1510A RLDF18041
Pojemność 340 440 505
Wymiary HxWxD [mm] 1500 x 600 x 700 1860 x 600 x 700 1710 x 765 x 725
Waga [kg] 79 91 93 105 90
Półki 6 5
Drzwi Pełne Szkło Pełne Szkło Pełne
Temp. Zakres + 2°C do + 8°C
Typ blokady Zamek z dwoma kluczami
Odszranianie Automatyczne z możliwością wyłączenia
Chłodzenie wspomagane wentylatorem TAK
Wyświetlacz temperatury TAK
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny TAK
Rejestracja minimalnej / maksymalnej temperatury TAK
Alarm wysokiej / niskiej temperatury TAK
Alarm braku zasilania TAK NIE
Alarm otwartych drzwi TAK NIE
Gniazdo do karty SD Standard NIE
Kontroler IntelliCold NIE
Model Pojemność Wymiary Drzwi Waga
RLDF1010A 340 L 1500 x 600 x 700 [WxSxG] Pełne 79 kg
RLDG1010A 340 L 1500 x 600 x 700 [WxSxG] Szkło 91 kg
RLDF1510A 440 L 1860 x 600 x 700 [WxSxG] Pełne 93 kg
RLDG1510A 440 L 1860 x 600 x 700 [WxSxG] Szkło 105 kg
RLDF18041 505 L 1710 x 765 x 725 [WxSxG] Pełne 90 kg

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.