Nowość

Chłodziarki farmaceutyczne Labcold 2019

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 •  Wyposażone w kontroler IntelliCold ™
 •  Automatycznie rejestrują dane temperaturowe
 •  Alarm awarii zasilania
 •  Alarm zbyt wysokiej temperatury
 •  Alarm zbyt niskiej temperatury
 •  Minimalny / maksymalny zapis temperatury oraz wyświetlanie temperatury
 •  Możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania
 •  Chłodzenie wspomagane wentylatorem
 •  Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
 •  Zamek z dwoma kluczami
 •  Wskaźnik temperatury
 •  Wewnętrzne światło

Jako wyłączny dystrybutor chłodziarek farmaceutycznych Labcold, oferujemy Państwu profesjonalne urządzenia wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w branży farmaceutycznej między innymi jako chłodziarki do szczepionek.

Wszystkie chłodziarki z najnowszej serii wyposażone są w w sondę temperatury o długości 1,6 m, którą można umieścić w dowolnym miejscu wewnątrz chłodziarki. 

OPCJA DIGLOCK to montowana fabrycznie cyfrowa blokada, dzięki której całkowicie eliminujemy problem zagubionych lub ogólnodostępnych kluczy. Tylko osoby posiadające kod, będą mogły otworzyć chłodziarkę. Możliwość zmiany kodu w dowolnym momencie, daje pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do przechowywanych w lodówce leków. 

Nowy, całkowicie płaski kontroler ekranu dotykowego,  dzięki wyeliminowaniu podniesionych przycisków, stał się dużo łatwiejszy do czyszczenia i dezynfekcji. Podobnie jak w telefonach komórkowych, po 30 sekundach braku aktywności, panel dotykowy blokuje się, dzięki czemu ryzyko przypadkowego aktywowania funkcji, zostało zminimalizowane.  

Dane techniczne :

Dane techniczne RLDF1019 RLDG1019 RLDF1519 RLDG1519 RLDF18041
Pojemność 340 440 505
Wymiary HxWxD [mm] 1510 x 600 x 700 1860 x 600 x 700 1710 x 765 x 725
Waga [kg] 79 91 93 105 90
Półki 6 5
Drzwi Pełne Szkło Pełne Szkło Pełne
Temp. Zakres + 2°C do + 8°C
Typ blokady Standard: Zamek z dwoma kluczami
DIGLOCK: blokada cyfrowa
Odszranianie Automatyczne z możliwością wyłączenia
Chłodzenie wspomagane wentylatorem TAK
Wyświetlacz temperatury TAK
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny TAK
Rejestracja minimalnej / maksymalnej temperatury TAK
Alarm wysokiej / niskiej temperatury TAK
Alarm braku zasilania TAK NIE
Alarm otwartych drzwi TAK NIE
Gniazdo do karty SD Standard NIE
Kontroler IntelliCold NIE
Model Pojemność Drzwi Inne
RLDF1019 340 l Pełne Zamek z dwoma kluczami
RLDF1019DIGLOCK 340 l Pełne Zamek cyfrowy
RLDG1019 340 l Szkło Zamek z dwoma kluczami
RLDG1019DIGLOCK 340 l Szkło Zamek cyfrowy
RLDF1519 440 l Pełne Zamek z dwoma kluczami
RLDF1519DIGLOCK 440 l Pełne Zamek cyfrowy
RLDG1519 440 l Szkło Zamek z dwoma kluczami
RLDG1519DIGLOCK 440 l Szkło Zamek cyfrowy
RLDF18041 505 l Pełne Zamek z dwoma kluczami

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.