Lec Medical

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres temperatur od +2 °C do +8 °C
  • Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz
  • Blokada panelu sterowania
  • Zamek z 2 kluczami
  • Alarmy dźwiękowe i wizualne temperatury
  • Antybakteryjny uchwyt
  • Czujniki otwartych drzwi 
  • Energooszczędny czynnik chłodniczy R600a
  • Rolkowe kółka 
  • Regulowana wysokość półek

Chłodziarki farmaceutyczne firmy Lec Medical umożliwiają bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, są energooszczędne oraz niezawodne. Urządzenia posiadają zewnętrzny  cyfrowy wyświetlacz temperatury pozwalający kontrolować aktualne parametry pracy bez konieczności otwierania drzwi oraz zamek na klucz, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do wnętrza chłodziarki. Zaawansowany kontroler uruchamia alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury oraz alarm otwartych drzwi co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla przechowywanego materiału.

 

Dane techniczne :

Dane techniczne PE109C PE102C PG102C PE207C PG207C PE307C PG307C PSRC151UK PGRC151UK
Pojemność 45 41 82 107 151
Wymiary HxWxD [mm] 530 x 470 x 465 702 x 379 x 500 660 x 502 x 540 830 x 495 x 620 845 x 595 x 610
Waga [kg] 20 23,5 25,5 27,5 30 31,5 36,5 37 42
Półki 1 2 3
Drzwi Pełne Pełne Szkło Pełne Szkło Pełne Szkło Pełne Szkło
Czynnik Chłodniczy R600a R134a R600a
Temp. Zakres + 2°C do + 8°C
Typ blokady Zamek
Odszranianie Automatyczne
Wyświetlacz temperatury Cyfrowy/ zewnętrzny
Funkcje alarm dźwiękowy i wizualny TAK
Rejestracja temperatury Jako dodatkowe akcesoria
Alarm temperatury TAK
Blokada panelu sterowania TAK
Alarm otwartych drzwi TAK


 

Model Pojemność Drzwi Wymiary Waga
PE109C 45 L Pełne 530 x 470 x 465 [WxSxG] 20 kg
PE102C 41 L Pełne 702 x 379 x 500 [WxSxG] 23.5 kg
PG102C 41 L Szkło 702 x 379 x 500 [WxSxG] 25.5 kg
PE207C 82 L Pełne 660 x 502 x 540 [WxSxG] 27.5 kg
PG207C 82 L Szkło 660 x 502 x 540 [WxSxG] 30 kg
PE307C 107 L Pełne 830 x 495 x 620 [WxSxG] 31.5 kg
PG307C 107 L Szkło 830 x 495 x 620 [WxSxG] 36.5 kg
PSRC151 151 L Pełne 845 x 595 x 610 [WxSxG] 37 kg
PGRC151 151 L Szkło 845 x 595 x 610 [WxSxG] 42 kg

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.