PL EN

Strzykawki do Automatic Liquid Handling

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Strzykawki do Automatic Liquid Handling

Strzykawki do Automatic Liquid Handling

W zapytaniu ofertowym należy podać wybrane parametry z tabeli.

Volume AD DAD DX C CX RQ
    10 µl - - - 2606414 2606415 -
    25 µl - - 2607516 2606514 2606515 2607512
    50 µl 2605613 2607618 2607616 2606614 2606615 2607612
  100 µl 2605713 2607718 2607716 2606714 2606715 2607712
  250 µl 2605813 2607818 2607816 2606814 2606815 2607812
  500 µl 2605913 2607918 2607916 2606914 2606915 2607912
  1.0 ml 2605014 2607018 2607016 2606015 - 2607014
  2.5 ml 2605034 2607038 - 2606035 - 2607034
  5.0 ml 2605054 - - 2606055 - 2607054
10.0 ml 2605074 - - 2606075 - 2607074
25.0 ml 2605094 - - 2606095 - -
Front Fitting M8x0.75 M8x0.75 Luer 1/4"x28 UNF 1/4"x28 UNF Luer
Side Connection - M6x1 M6x1 - - -

Volume TLL TLL-X H-KP XL H-Gi 402 H-Gi 401
      25 µl 2607509 2607517 2608515 2607511 - -
      50 µl 2607609 2607617 2608615 2607611 - -
    100 µl 2607709 2607717 2608715 2607711 2629710 -
    250 µl 2607809 2607817 2608815 2607811 2629810 -
    500 µl 2607909 2607917 2608915 2607911 2629910 2629911
    1.0 ml 2607011 2607017 2608015 2607013 2629015 -
    2.5 ml 2607031 2607037 2608035 2607033 2629031 -
    5.0 ml 2607051 2607057 2608055 2607053 2629051 -
  10.0 ml 2607071 2607077 2608075 2607073 2629071 2629073
  25.0 ml 2607091 - 2608091 2607096 - -
  50.0 ml 2607101 - 2608105 2607103 - -
100.0 ml 2607121 - - - - -
Front Fitting Luer Luer 1/4"x28 UNF Luer M10 M10
Plunger Top - 6-32 UNC - - 6-32 UNC + Screw

Volume H-PD XE XP XLP
 12.5 µl 2658415 - - -
    25 µl 2658515 - 2607515 -
    50 µl 2658615 - 2607615 2679611
  100 µl 2658715 - 2607715 2679711
  125 µl 2658714 - - -
  250 µl 2658815 - 2607815 2679811
  500 µl 2658915 2607921 2607915 2679911
  1.0 ml 2658014 2607021 2607015 2679011
1.25 ml 2658015 - - -
  1.5 ml - 2607027 2607026 -
  2.5 ml 2658035 2607041 2607035 2679031
  5.0 ml 2608055 2607061 2607075 2679051
10.0 ml - - - 2679071 / 2679072
12.5 ml 2658074 - - -
25.0 ml - - - 2679091
Front Fitting Luer 1/4"x28 UNF 1/4"x28 UNF 1/4"x28 UNF
        2679072 Peek Fitting
Plunger Top  6-32 UNC -   -

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.