PL EN

Wytrząsarki Vortex VM

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wytrząsarka typu Vortex
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Dwa typy pracy: ciągła i pod naciskiem
  • Amplituda 3mm
Wytrząsarka typu Vortex z obudową ze stali nierdzewnej. Umożliwia dwa typy pracy ciągłą i pod naciskiem. Dostosowana do probówek o średnicy 30 mm.

Wytrząsarka VM 2
Ta mała wytrząsarka może mieszać ciecz w probówkach od najmniejszych rozmiarów do 30 mm średnicy. Częstotliwość wstrząsania VM można bezstopniowo regulować w zakresie 100–2800 obr./min. Mocny silnik bezszczotkowy z precyzyjnie wyważonym centralnym napędem zapewnia cichą i bezproblemową pracę. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i korpusu ze stali kwasoodpornej. Dzięki wymiarom zaledwie 110 x 100 mm urządzenie to znajduje miejsce w każdym laboratorium.

Wytrząsarka VM 3
Ta wytrząsarka może mieszać ciecz w probówkach od najmniejszych rozmiarów do 30 mm średnicy. Częstotliwość wstrząsania można regulować bezstopniowo w zakresie 100–2800 obr./min. Mocny silnik bezszczotkowy z precyzyjnie wyważonym centralnie napędem zapewnia cichą i bezproblemową pracę.
Delikatnie przyłóż probówkę do naczynia odbiorczego w kierunku pionowym. Następnie ruch wstrząsający jest aktywowany zgodnie z ustawioną prędkością. Silnik wyłącza się, gdy tylko probówka zostanie podniesiona z miseczki odbiorczej. Urządzenie można przełączyć na tryb ciągły. Górna pokrywa wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa silnika pokryta jest wykończeniem kwasoodpornym.

Wytrząsarka VM 4
Optycznie elektronicznie sterowana mała wytrząsarka o szerokim zakresie prędkości od 100 do 2800 obr./min. Drżenie orbitalne z łagodnym startem. Ciągła praca kontrolowana przez wbudowany zegar, który można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut.  Uniwersalne mocowanie do probówek do 30 mm i otworów piankowych o średnicy 16 x 8 mm, średnicy 6 x 10 mm i średnicy 4 x 15 mm do probówek wirówkowych i innych małych naczyń. Ta sama uniwersalna platforma pomieści także jedną płytkę do mikromiareczkowania.  Przy niskiej prędkości platforma z pianki może pomieścić małe zlewki lub naczynia w celu delikatnego poruszenia.

Dane techniczne VM2 VM3 VM4
Prędkość [1/min] 100 – 2800 100 – 2800 100 – 2800
Rodzaj ruchu orbitalny orbitalny orbitalny
Orbita wytrząsacza [mm] 3.0 3.0 3.0
Waga [kg] 1,1 1,7 1,9
Wymiary  [WxDxH mm] 110 x 100 x 90 152 x 158 x 116 150 x 160 x 103
Model Inne
VM 2 regulacja prędkości sprzężenia zwrotnego
VM 3 brak regulacji prędkości sprzężenia zwrotnego
VM 4 regulacja prędkości sprzężenia zwrotnego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.