PL EN

Wytrząsarka typu Vortex Multi-tube

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Sterowanie analogowe lub cyfrowe
  • Ciągły tryb pracy
  • Duża przepustowość
  • Możliwość trybu pulsacyjnego
Wytrząsarki vortex Multi-Tube firmy OHAUS nadają się idealnie do bezdotykowego przetwarzania próbek z dużą przepustowością, dzięki łatwemu przetwarzaniu nawet 50 próbek naraz. Wytrząsarkę można dostosować do danego zastosowania dzięki 6 różnym stojakom na probówki i zestawowi rozszerzającemu. Dostępne są modele z łatwą do czyszczenia jednoczęściową obudową ze stali nierdzewnej, idealną do pomieszczeń czystych, lub obudową ze stali malowanej. Modele cyfrowe oferują programowalny tryb pulsacyjny, który pozwala wzmocnić wirowanie i uzyskać bardziej energiczne mieszanie. Pracę urządzenia można dostosować poprzez regulację czasu między włączaniem i wyłączaniem pulsowania.

Standardowe właściwości:

  • Łatwe przetwarzanie nawet 50 próbek naraz — wytrząsarkę vortex Multi-Tube można dostosować do danego zastosowania dzięki 6 różnym stojakom na probówki i zestawowi rozszerzającemu.
  • W wytrząsarce vortex Multi-Tube zastosowano łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową obudowę ze stali nierdzewnej, która idealnie sprawdza się w każdym środowisku, zwłaszcza w pomieszczeniach czystych.
  • Z myślą o bardziej wymagających próbkach modele cyfrowe oferują programowalny tryb pulsacyjny, który pozwala wzmocnić wirowanie i uzyskać bardziej energiczne mieszanie. Pracę urządzenia można dostosować poprzez regulację odstępu między włączaniem i wyłączaniem pulsowania.

Cechy szczegółowe:

Wyświetlacz: Niezależne wyświetlacze LED (prędkość/czas) umożliwiają jednoczesny podgląd obu ustawień (modele cyfrowe).
Programy: Zawiesiny, genotypowanie, testy DNA i RNA o wysokiej przepustowości w laboratoriach klinicznych.
Zasilanie: Odłączany kabel zasilający ( w zestawie).
Komunikacja: Nie dot.
Konstrukcja: Stojak ze stali nierdzewnej obłożony pianką na max. 50 probówek o średnicy 12 mm (w zestawie), wymienne stojaki obłożone pianką do wytrząsania probówek o średnicy od 10-29 mm.
Cechy konstrukcyjne: Nie dot.

W ofercie dostępny szereg doposażenia dodatkowego m.in.: stojaki na probówki, zestaw do zwiększania wysokości, oraz zestaw podkładek na tacę.


Dane techniczne:

Model* VXMTAL VXMTALB VXMTDG VXMTDGB
Obudowa Stal nierdzewna/
Jednoczęściowa
Malowana stal/
Dwuczęściowa
Stal nierdzewna/
Jednoczęściowa
Malowana stal/
Dwuczęściowa
Sterowanie Analogowy Cyfrowy
Orbita [mm] 3.6
Zakres prędkości  [obr./min] 1200 – 2400 500 – 2500
Tryb pracy Ciągły
Zakres [kg] 4.5
Warunki pracy od 4°C do 40°C, wilgotność względna 20%-85%, bez kondensacji
Zasilanie [V] 230
Wymiary tacy [D x S] [mm] 184 × 311
Wymiary [S × D × W] [mm] 384 × 241 × 406
Moc [W] 100
Nr katalogowy 30392166 30573832 30392173 30573837

*Odłączany 3-żyłowy przewód z wtyczką (w zestawie), obudowa ze stali nierdzewnej, stojak obłożony pianką na (50) probówek o średnicy 12 mm (w zestawie), wymienne stojaki obłożone pianką do wytrząsania probówek o średnicy od 10 do 29 mm (zamawiane oddzielnie).
Model Opis
VXMTAL Sterowanie analogowe
VXMTALB Sterowanie analogowe
VXMTDG Sterowanie cyfrowe
VXMTDGB Sterowanie cyfrowe

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.