PL EN

Termostaty seria DT

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Zakres temperatur od +5°C do 100°C
  • Przy zastosowaniu chłodnicy dolny próg wynosi 20°C
  • Regulator temperatury
  • Możliwość dostrajania temp. zadanej
  • Dwa wyświetlacze LED 
  • Sygnalizacja alarmowa
  • Utrzymanie temperatury z dokładnością do 0,1°C
  • Czujnik temperatury
  • Statywy na próbówki

 Dostępne wersje :

-Z chłodzeniem wodnym

-Z zewnętrznym obiegiem 5L/min

Termostaty z łaźnią wodną typu DT są łaźniami termostatyzowanymi, przeznaczonymi do wygrzewania prób w kąpieli wodnej przy użyciu probówek, kolb szklanych lub innych naczyń laboratoryjnych. Zostały wyposażone w regulator temperatury z dwoma wyświetlaczami LED, jednym dla temperatury zadanej,  którą można zmieniać, drugim dla temperatury mierzonej, co pozwala na ciągłą kontrolę urządzenia. Alarmy informują o przekroczeniu temperatury, zbyt niskim poziomie wody, a także uszkodzeniu czujnika. Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia łaźni w platformy pod kolby. 

Dane techniczne :

Model Rodzaj wanny Pojemność [L] Głębokość wanny Wymiary [mm]
DT105N Nierdzewna 5 150 180 x 330 x 340
DT108N Nierdzewna 8 150 330 x 270 x 340
DT119N Nierdzewna 19 150 330 x 535 x 340
DT207N Nierdzewna 7 200 180 x 330 x 390
DT210N Nierdzewna 10 200 330 x 270 x 390
DT225N Nierdzewna 25 200 330 x 353 x 390
DT105P Poliwęglanowa 5 150 176 x 325 x 310
DT108P Poliwęglanowa 8 150 325 x 265 x 310
DT119P Poliwęglanowa 19 150 325 x 530 x 310
DT207P Poliwęglanowa 7 200 176 x 325 x 360
DT210P Poliwęglanowa 10 200 325 x 265 x 360
DT225P Poliwęglanowa 25 200  325 x 530 x 360
Model Materiał wnętrza Pojemność Głębokość wanny [mm] Wymiary
DT105N Stal nierdzewna 5 150 180 x 330 x 340
DT108N Stal nierdzewna 8 150 330 x 270 x 340
DT119N Stal nierdzewna 19 150 330 x 535 x 340
DT207N Stal nierdzewna 7 200 180 x 330 x 390
DT210N Stal nierdzewna 10 200 330 x 270 x 390
DT225N Stal nierdzewna 25 200 330 x 535 x 390
DT105P Poliwęglan 5 150 176 x 325 x 310
DT108P Poliwęglan 8 150 325 x 265 x 310
DT119P Poliwęglan 19 150 325 x 530 x 310
DT207P Poliwęglan 7 200 176 x 325 x 360
DT210P Poliwęglan 10 200 325 x 265 x 360
DT225P Poliwęglan 25 200  325 x 530 x 360

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.