PL EN

Termostat grzejny ECO

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Temperatura pracy: od 20 do 200°C
 • Kontroler prosty (Silver) lub zaawansowany (Gold)
 • Automatyczne wyłączenie urządzenia
 • Zabezpieczenia przed niskim poziomem cieczy lub nadmierną temperaturą do pracy z niepalnymi cieczami

Termostaty ECO umożliwiają ogrzewanie prób w temperaturze od 20 do nawet 200°C. Dużym atutem tych urządzeń jest fakt, że mogą być wykorzystywane do pracy z niepalnymi cieczami. Termostaty te doskonale nadają się do wewnętrznych i zewnętrznych zadań regulacji temperatury.
Istnieje możliwość spersonalizowania urządzenia do potrzeb użytkownika poprzez wybór odpowiedniego kontrolera: Silver lub Gold. W standardzie posiadają również przyłącze umożliwiające chłodzenie wodą wodociągową.

Uwaga: Modele E4S oraz E4G posiadają 
w standardzie pompę do pracy w obiegu zewnętrznym jako termostat cyrkulacyjny.

Opcjonalne interfejsy:
 • Pt 100
 • Ethernet
 • RS 232/485
 • Analog
 • NAMUR
 • Sub-D
 • Profibus
 • EtherCat M8
 • EtherCat RJ 45


Porównanie kontrolerów:

Kontroler Zakres temperatury Pompa cyrkulacyjna Moc grzewcza przy 230V
Silver 20-200°C 0,55 bar/ 22 l/min 2 kW 
Gold 20-200°C 0,55 bar/ 22 l/min 2,6 kW 


Porównanie dostępnych modeli:

Model Zakres temperatur Moc grzewcza Pojemność Głębokość wanny Kontroler
E4S 20-200°C 2 kW 3,5 l 150 mm Silver
E10S 20-200°C 2 kW 11 l 150 mm Silver
E20S 20-200°C 2 kW 19 l 150 mm Silver
E25S 20-200°C 2 kW 25 l 150 mm Silver
E40S 20-200°C 2 kW 40 l 200 mm Silver
E4G 20-200°C 2,6 kW 3,5 l 150 mm Gold
E10G 20-200°C 2,6 kW 11 l 150 mm Gold
E20G 20-200°C 2,6 kW 19 l 150 mm Gold
E25G 20-200°C 2,6 kW 25 l 200 mm Gold
E40G 20-200°C 2,6 kW 40 l 200 mm Gold
ET6S 20-100°C 2 kW 6 l 160 mm Silver
ET12S 20-100°C 2 kW 12 l 160 mm Silver
ET15S 20-100°C 2 kW 15 l 210 mm Silver
ET20S 20-100°C 2 kW 20 l 160 mm Silver
ET6G 20-100°C 2,6 kW 6 l 160 mm Gold
ET12G 20-100°C 2,6 kW 12 l 160 mm Gold
ET15G 20-100°C 2,6 kW 15 l 310 mm  Gold
ET20G 20-100°C 2,6 kW 20 l 160 mm Gold
Model Zakres temperatur [oC] Pojemność Głębokość wanny [mm]
E4S 20-200 3,5 l 150
E10S 20-200 11 l 150
E20S 20-200 19 l 150
E25S 20-200 25 l 200
E40S 20-200 40 l 200
E4G 20-200 3,5 l 150
E20G 20-200 19 l 150
E25G 20-200 25 l 200
E40G 20-200 40 l 200
ET6S 20-100 6 l 160
ET12S 20-100 12 l 160
ET15S 20-100 15 l 210
ET20S 20-100 20 l 160
ET6G 20-100 6 l 160
ET12G 20-100 12 l 160
ET15G 20-100 15 l 310
ET20G 20-100 20 l 160

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.