PL EN

Termostat cyrkulacyjny Ultracool

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Temperatura -5 do 25 oC
  • Pompa odśrodkowa
  • Wewnętrzny bypass
  • System Plug & Operate

Termostaty recyrkulacyjne o wydajności chłodniczej do 10 kW lub do 265 kW od -5 do 25 ° C wykorzystywane są do zastosowań przemysłowych. Kompaktowe, wydajne termostaty LAUDA Ultracool stosowane do instalacji na zewnątrz są gotowymi  "systemami Plug & Operate" ze zbiornikiem zimnej wody, pompą blokową oraz  wewnętrznym obejściem. 

Standardowy monitor temperatury zapobiega zamarzaniu wymiennika ciepła. Ponadto wbudowane presostaty chronią obwód przed zbyt wysokim lub niskim poziomem ciśnienia, a obudowy radiatora wykonane z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej żywicą epoksydową. Chronią one przed korozją nawet w agresywnych środowiskach produkcyjnych.

Agregaty Mini UC 2 i UC 4 z chłodzeniem obiegowym UC oferują moc chłodniczą od 2,1 do 4,9 kW. Oprócz zmniejszonego rozmiaru, geometria urządzenia upraszcza dostęp do elementów regularnie serwisowanych. Sześć typów agregatów chłodniczych UC Midi jest dostępnych dla zakresu chłodnictwa od 7,1 do 26,3 kW. 

Chłodnice cyrkulacyjne z cicho pracującymi pompami blokowymi i wewnętrznym bypassem do automatycznej regulacji przepływu wody można obsługiwać w temperaturze otoczenia od -15 ° C do 50 ° C dzięki standardowemu zintegrowanemu sterowaniu wentylatorem. Cztery z agregatów chłodniczych Ultracool Maxi o wydajności chłodniczej od 34.1 do 64,4 kW wykorzystują obwód chłodzący, natomiast pięć agregatów o wydajności chłodniczej od 87,9 do 265 kW wykorzystuje dwa niezależne obwody chłodzenia, aby zapewnić chłodzenie przez cały czas.

Model Temperatura [oC] Pojemność Opis
UC 2 -5-25 ° C 19 l Wydajność chłodzenia 2,1 kW
UC 4 -5-25 ° C 19 l Wydajność chłodzenia: 4,9 kW

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.