PL EN

Termostat chłodzący PRO

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Interfejs Ethernet, USB oraz złącze Pt100
  • Obsługa za pomocą kontrolera z wyświetlaczem OLED (Base) lub dotykowy, kolorowy ekran (Command Touch)
  • Wanna ze stali nierdzewnej
  • Wysoka precyzja i dokładność

Termostaty do zimnej kąpieli PRO służą do profesjonalnej kontroli temperatury w zakresie od -100 do 200°C. Przy pojemnościach od 10 do 30 litrów i wydajności chłodzenia od 0,4 do 1,5 kW (w +20°C) urządzenia te mają szeroki zakres zastosowań. Dostępne są dwa kontrolery: Base lub Command Touch (sterowanie dotykowe). Aby uzyskać bardzo wysoką elastyczność, można je usunąć z danych termicznych. Umożliwia to zdalne sterowanie termostatami oraz znaczne zmniejszenie ich wysokości. Ponadto są one standardowo wyposażone w hybrydowy układ chłodzenia, co pozwala na chłodzenie agregatu wodą.
Kontrolery Command Touch są mobilne i mogą być wykorzystywane jako pilot.
Wielostopniowa, regulowana pompa zapewnia jednorodność kąpieli. 
Termostaty linii PRO cechują się bardzo dobrą stabilnością temperatury i świetnie sprawdzą się w warunkach, gdzie precyzja, dokładność i zaawansowana kontrola temperatury są priorytetami. 

Porównanie dostępnych modeli:

Model Zakres temperatur Moc chłodzenia (+20°C) Pojemność Głębokość wanny Kontroler
RP 2040 -40-200°C 0,8 kW 21 l 200 mm Base
RP 2045 -45-200°C 1,5 kW 21 l 200 mm Base
RP 3035 -35-200°C 0,8 kW 29,5 l 200 mm Base
RP 1090 -90-200°C 0,8 kW 10,5 l 200 mm Base
RP 2090 -90-200°C 0,8 kW 21 l 200 mm Base
RP 10100 -100-200°C 0,4 kW 10,5 l 200 mm Base
RP 2040C -40-200°C 0,8 kW 21 l 200 mm Command Touch
RP 2045C -45-200°C 1,5 kW 21 l 200 mm Command Touch
RP 3035C -35-200°C 0,8 kW 29,5 l 200 mm Command Touch
RP 1090C -90-200°C 0,8 kW 10,5 l 200 mm Command Touch
RP 2090C -90-200°C 0,8 kW 21 l 200 mm Command Touch
RP 10100C -100-200°C 0,4 kW 10,5 l 200 mm Command Touch

Model Zakres temperatur [oC] Pojemność
RP 2040 -40-200 21 l
RP 2045 -45-200 21 l
RP 3035 -35-200 29,5 l
RP 1090 -90-200 10,5 l
RP 2090 -90-200 21 l
RP 10100 -100-200 10,5 l
RP 2040C -40-200 21 l
RP 2045C -45-200 21 l
RP 3035C -35-200 29,5 l
RP 1090C -90-200 10,5 l
RP 2090C -90-200 21 l
RP 10100C -100-200 10,5 l

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.