Systemy aspiracji płynów

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Sterownik BVC
 • Bezdotykowy czujnik poziomu cieczy
 • Zlącza samozamykające się
 • Niski poziom hałasu podczas pracy
 • Pompa prożniowa
 • Filtr ochronny 0,2 μm
 • Kontroler ręczny z rurką ssącą przepływową
Kompaktowy system aspiracji płynów BioChem-VacuuCenter oferuje idealne rozwiązanie do bezpiecznego, czułego i wydajnego zasysania supernatantów we wszystkich obszarach zastosowania. Podstawa BVC jest przeznaczona do podłączenia do zewnętrznego źródła próżni. Sterownik BVC i profesjonalny BVC są wyposażone w wysokowydajną, chemoodporną pompę membranową. 

Poziom podciśnienia, a tym samym siłę ssania przy sterowaniu ręcznym można regulować z wyczuciem za pomocą panelu dotykowego. Ponadto, profesjonaliści BVC posiadają bezdotykowy czujnik poziomu cieczy i samozamykające się szybkozłącza (wersja z butelką PP 4l). Wszystkie systemy są dostępne z odporną na próżnię, autoklawowalną butelką z 4l PP lub 2l ze szklaną butelką borokrzemianową, np. Do pracy z agresywnymi środkami dezynfekującymi, takimi jak wybielacz chlorowy.

Elastyczność i wygoda

 • Butelka szklana 4l PP lub 2l - idealne dopasowanie do protokołów procesowych (wersja szklana, np. Do wybielaczy chlorowych)
 • kompaktowy rozmiar z uchwytem sterującym - dla elastycznego, zajmującego mało miejsca ustawienia i doskonałej ergonomii
 • bardzo niski poziom hałasu podczas pracy - wygodna praca w codziennej rutynie
 • delikatna regulacja siły ssania za pomocą panelu dotykowego - dla ochrony próbki i powtarzalnych wyników
 • pompa próżniowa, która reaguje automatycznie na żądanie - nie jest potrzebny przełącznik nożny

Wydajność ekonomiczna

 • Mocna chemoodporna membranowa pompa próżniowa o bardzo długiej żywotności nawet podczas pracy z agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi - minimalne koszty konserwacji i części zamiennych
 • gotowy do przyjęcia kontrolera drugiej ręki - podwójne użycie dla niższego kosztu na użytkownika
 • wysokiej jakości elementy zapewniające bezproblemową pracę w ciągłym profesjonalnym użytkowaniu

Bezpieczeństwo

 • Filtr ochronny 0,2 μm - wysoka ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska
 • kontroler ręczny z rurką ssącą przepływową - bez zanieczyszczenia uchwytu z aspirowanym medium
 • kolba zbierająca wykonana z PP lub powlekanego szkła borokrzemianowego - całkowicie autoklawowalna, z filtrem ochronnym 0,2 μm
 • 2l szklana kolba borokrzemianowa o wysokiej odporności chemicznej, z powłoką odporną na pęknięcia dla bezpieczeństwa i ochrony przed wyciekami
 • Profesjonalny system BVC obejmuje czujnik poziomu cieczy, który zapobiega zasysaniu cieczy do pompy. Sprzęgła samozamykające się (wersja butelki 4l PP) do bezpiecznego wyjmowania butelki w celu wymiany i transport


Model Wymiary Waga Opcje Opis
BVC basic 250 x 200 x 490mm (L x W x H) 2,8 kg 4l polipropylenu Ochrona IP54
BVC basic G 230 x 180 x 430 mm 3,2 kg 2 l szkło Ochrona IP 54
BVC control 408 x 194 x 500 mm 7,3 kg 4 l polipropylenu Ochrona IP40
BVC control G 408 x 194 x 430 mm 7,7 kg 2 l szkło Ochrona IP40
BVC professional 408 x 194 x 500 mm 7,3 kg 4 l polipropylenu Ochrona IP40
BVC professional G 408 x 194 x 430 mm 7,7 kg 2 l szkła Ochrona IP40

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.