Pompa Atex

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zgodna ze standardami ATEX
  • System membranowy
  • Zakres temperatury otoczenia 10-40oC
  • Temperatura przechowywania -10-60oC
Pompy membranowe do chemii ATEX oferują wszystkie zalety bezolejowych pomp membranowych z chemią. Typowe zastosowania to wyparki rotacyjne i piece suszące o potencjalnie wybuchowej atmosferze. Zatwierdzenie ATEX obejmuje wnętrze pompy (w kontakcie z pompowanymi gazami) oraz otaczającą powierzchnię pompy. Wszystkie zwilżone części pomp mają doskonałą odporność chemiczną i są wykonane głównie z materiałów antystatycznych. W dostawie znajduje się oddzielna część przyłączeniowa balastu gazowego do stosowania gazu obojętnego.

W przypadku stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dyrektywa Wspólnoty Europejskiej 2014/34 / WE (ATEX) wymaga wyposażenia zgodnego ze standardami ATEX. VACUUBRAND oferuje pompy membranowe kategorii 2 i systemy próżniowe zgodne z ATEX (do stosowania w strefach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa). Te pompy membranowe do chemii są odpowiednie do takich lokalizacji, ponieważ są bardzo odporne na chemikalia, wolne od oleju, nie mają powierzchni ślizgowych, a komora rozprężna jest hermetycznie uszczelniona względem strefy napędowej. Chemiczne systemy próżniowe ATEX z odzyskiem rozpuszczalnika zapewniają bezpieczne, wygodne odkurzanie przy jednoczesnej ochronie środowiska. 


Model Wymiary Waga Opis
MZ 2C EX 337 x 287 x 251 mm (dł. X szer. X wys 21,6 kg Liczba głowic / stopni: 2/2
MD 4C EX 440 x 265 x 305 mm 29,3 kg Liczba głowic / stopni: 4/3
MD 4C EX VARIO 469 x 265 x 305 mm 28 kg Liczba głowic / stopni: 4/3
MV 10C EX 560 x 430 x 410 mm 63,2 kg Liczba głowic / stopni: 8/4
MV 10C EX +AK+EK 649 x 525 x 452 mm 64 kg Liczba głowic / stopni: 8/4
MV 10C EX VARIO 560 x 457 x 410 mm 61 kg Liczba głowic / stopni: 8/4
MZ 2C EX +AK+EK 357 x 308 x 470 mm 25,4 kg Liczba głowic / stopni: 2/2
MD 4C EX +AK+EK 600 x 365 x 420 mm 37,4 kg Liczba głowic / stopni: 4/3
MD 4C EX VARIO +AK+EK 600 x 365 x 420 mm 36 kg Liczba głowic / stopni: 4/3
MV 10C EX VARIO +AK+EK 651 x 555 x 452 mm 63 kg Liczba głowic / stopni: 8/4

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.