PL EN

Młyny laboratoryjne Tube mill

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wyświetlacz OLED
 • Bezstopniowa regulacja prędkości
 • Różne tryby pracy
 • Wskaźnik kodów błędów
 • Cicha praca
Tube Mill  to młynek wsadowy z jednorazowymi komorami mielenia. Eliminuje on ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, a poza tym bardzo łatwo się go czyści. Komora mieląca i jej pokrywa wykonane są z przezroczystego materiału, co umożliwia w dowolnej chwili obserwować przebieg prób mielenia. Młynek nadaje się do mielenia materiałów twardych (do 5 st. Mohsa), suchych i kruchych. Sprawdza się szczególnie w mieleniu nasion, np. kukurydzy lub pszenicy. Nową wersję młynka opracowano przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie. Młynek włącza się wyłącznie po zamknięciu pokrywy komory. Nieprawidłowe osadzenie lub zamknięcie komory mielenia sygnalizowane jest komunikatem o błędzie; jednocześnie nie można uruchomić napędu. Nie da się fizycznie otworzyć komory mielenia podczas pracy przyrządu. Napęd i komory mielenia zabezpieczono uszczelnieniem labiryntowym. Dzięki temu pył nie opuszcza komory i nie dostaje się do wnętrza napędu.

Cechy charakterystyczne
 • Czytelny wyświetlacz OLED z wieloma wersjami językowymi
 • Zegar, zakres od 5 s do 3 min
 • Interfejs USB (do sterowania wszystkimi parametrami i ich zapisu)
 • Możliwość pracy okresowej
 • Bezstopniowa regulacja prędkości: 5000–25 000 obr./min
 • Różne tryby pracy
 • Regulacja prędkości bezpiecznej
 • Regulacja czasu bezpiecznego
 • Programowanie i zapis warunków prowadzenia prób
 • Wskaźnik kodów błędów
 • Powtarzalne wyniki prób
 • Łatwa obsługa za pomocą klawiatury dotykowej
 • Obudowa pyłoszczelna
 • Cicha praca


Dane techniczne Tube mill control Tube mill 100 control
Typ procesu wsadowy wsadowy
Zasada działania Tnąco/udarowo Tnąco/udarowo
Maks. prędkość 25000 rpm 25000 rpm
Maks. objętość użytkowania 40 ml 100 ml
Maks. twardość materiału 5 Mohs 5 Mohs
Komora mielenia, Chłodzenie komory wodą/suchym lodem/ciekłym azotem Nie/Tak/Nie Nie/Tak/Nie
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 180 x 170 x 300 mm 180 x 212 x 300

Model Wymiary
Tube mill control 180 x 170 x 300 mm
Tube mill 100 control 180 x 212 x 300 mm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.