PL EN

Młyny laboratoryjne Multidrive

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wysoka wydajność rozdrabniania
  • Możliwość pracy interwalowej
  • Zintegrowane chłodzenie
  • Pomiar temperatury
  • Funkcja ważenia
Młyn laboratoryjny MultiDrive firmy IKA może być wykorzystywany do rozdrabniania w szerokim zakresie zastosowań, min. do rozdrabniania produktów włóknistych i zgrubiałych. Dzięki naczyniu MultiDrive basic można mieszać lub mielić. Młyn wyposażony jest w  interfejs USB umożliwiający łatwe uruchamianie i
dokumentowanie. W połączeniu z komorą mielenia MI 250 urządzenie MultiDrive basic z powodzeniem zastąpi młynek M 20.

Cechy charakterystyczne:

Wysoka wydajność

Doskonałą wydajność rozdrabniania gwarantuje kombinacja różnych prędkości obrotowych, w zakresie od 3000 obr./min do 20 000 obr./min oraz moc 1000 W.

Praca okresowa
Do uruchomienia opcji pracy okresowej wystarczy jedynie nacisnąć przycisk. Praca okresowa jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku rozdrabiania zgrubiałych, twardych próbek oraz gdy wymagane jest dokładniejsze zmieszanie materiałów.

Wbudowany układ chłodzenia
Układ chłodzenia wbudowany jest w miskę mielącą, dzięki czemu możliwe jest
pośrednie rozpraszanie ciepła. W ten sposób płyn chłodząca i próbka są od siebie oddzielone.

Różnorodność naczyń (dostępne oddzielnie)
MultiDrive to odpowiednie naczynie do każdego rodzaju mielenia.

Dane techniczne Multidrive Control Multidrive Basic
Zasada działania Tnąco/Udarowo
Zakres obrotów 3000-20 000 rpm
Maks. objętość użytkowa 2000 ml
Maks. twardość materiału 5 Mohs
Pomiar temperatury Tak Nie
Funkcja ważenia Tak Nie
Chłodzenie komory wodą/suchym lodem Tak/Nie Tak/Nie
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 300 x 450 x 250 mm 300 x 450 x 250 mm
Model Opis
Multidrive Control pomiar temperatury, funkcje ważenia
Multidrive Basic -

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.