PL EN

Mieszadło mechaniczne Ministars

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres obrotów 50-2000 rpm
 • Wyświetlacz LED/LCD
 • Sensor temperatury
 • Funkcja blokady
Urządzenia Ministars łączą w sobie wysoką wydajność i wyjątkowe parametry, wymagają minimalnej przestrzeni i są objęte dożywotnią gwarancją. 

Kompaktowa konstrukcja
Mały rozmiar i skupienie się na najważniejszych aspektach sprawiają, że nowe mieszadła IKA MICROSTAR i MINISTAR są niezawodnymi elementami wyposażenia laboratorium.

Stały moment obrotowy
Wszystkie modele serii IKA MINISTAR gwarantują stały moment obrotowy w całym zakresie obrotów. Nowe urządzenia są dostępne w sześciu różnych wersjach o prędkościach obrotowych do 2000 obr./min i momencie obrotowym do 80 Ncm.

Łatwa obsługa
Urządzenie jest obsługiwane za pomocą stabilnego pokrętła. Na wyświetlaczu wyraźnie wskazywana jest prędkość obrotowa.

Szybkie aktualizacje
Regularne aktualizacje oprogramowania można wykonywać szybko i łatwo za pomocą interfejsu USB.

Seria Control:
 • Obudowa ze szkła hartowanego, wyświetlacz z krótkim czasem reakcji w celu zapewnienia maksymalnej widoczności wskazań i odporność na czynniki chemiczne
 • Najnowocześniejsze czujniki drgań wykrywają odchylenia od dopuszczalnych wartości progowych i automatycznie wstrzymują pracę
 • Przejrzysty wyświetlacz gwarantujący szybki dostęp do wszystkich istotnych informacji
 • Wbudowany programator zegarowy/licznik do kontroli kinetyki i panowania nad przebiegiem reakcji wrażliwych oraz przypomnienia
 • Lepkość do 10000 mPas i objętość do 15 l
 • Bezstopniowa regulacja prędkości w zakresie 0/30 – 2000 obr./min
 • Złącze USB, np. do zapisu parametrów w oprogramowaniu labworldsoft® oraz aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 • Intuicyjna i prosta obsługa, powierzchnia dotykowa gwarantująca długą trwałość
 • Odczyt temperatury na wyświetlaczu
 • Obudowa odporna na czynniki chemiczne
 • Funkcja blokady na klucz
 • Mikroprocesorowy regulator prędkości w celu zapewnienia stałej prędkości obrotowej, nawet w przypadku zmian lepkości
Dane techniczne 20 digital 20 control 40 digital 40 control 80 digital 80 control
Maksymalna objętość mieszania 15 l 15 l 25 l 25 l 50 l 50 l
Zakres obrotów 0/50-2000 rpm 0/50-2000 rpm 0/50-1000 rpm
0/30-1000 rpm
0/50-1000 rpm
0/30-1000 rpm
0/50-2000 rpm
0/50-2000 rpm
0/50-500 rpm
0/30-500 rpm
Maks. moment obrotowy 20 Ncm 20 Ncm 40 Ncm 40 Ncm 80 Ncm 80 Ncm
Zakres pomiaru temperatury - -10 - 350 °C - -10 - 350 °C - -10 - 350 °C
Pomiar momentu obrotowego - Trend - Trend - Trend
Wyświetlacz LED LCD LED LCD LED LCD
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 70 x 193 x 147 mm
70 x 193 x 154 mm
70 x 193 x 147 mm
70 x 193 x 154 mm
70 x 193 x 147 mm
70 x 193 x 154 mm
70 x 193 x 147 mm
70 x 193 x 154 mm
70 x 193 x 147 mm
70 x 193 x 154 mm
70 x 193 x 147 mm
70 x 193 x 154 mm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Model Opis
20 digital Maksymalna objętość mieszania 20l, wyświetlacz LED
20 control Maksymalna objętość mieszania 20l, wyświetlacz LCD
40 digital Maksymalna objętość mieszania 40l, wyświetlacz LED
40 control Maksymalna objętość mieszania 40l, wyświetlacz LCD
80 digital Maksymalna objętość mieszania 80l, wyświetlacz LCD
80 control Maksymalna objętość mieszania 80l, wyświetlacz LCD

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.