PL EN

Mieszadło mechaniczne Microstars

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres obrotów 50-2000 rpm
 • Wyświetlacz LED/LCD
 • Sensor temperatury
 • Funkcja blokady
Mieszadło Microstar to zaawansowane technicznie mieszadło górne, opracowane przy użyciu najnowocześniejszej technologii, stanowi idealne rozwiązanie do specjalnych zastosowań.
Microstar to wysoka wydajność i wyjątkowe parametry, wymagają minimalnej przestrzeni i są objęte dożywotnią gwarancją. 

Cechy charakterystyczne:
 • Obudowa ze szkła hartowanego, wyświetlacz z krótkim czasem reakcji w celu zapewnienia maksymalnej widoczności wskazań i odporność na czynniki chemiczne
 • Najnowocześniejsze czujniki drgań wykrywają odchylenia od dopuszczalnych wartości progowych i automatycznie wstrzymują pracę
 • Przejrzysty wyświetlacz gwarantujący szybki dostęp do wszystkich istotnych informacji
 • Wbudowany programator zegarowy/licznik do kontroli kinetyki i panowania nad przebiegiem reakcji wrażliwych oraz przypomnienia
 • Bezstopniowa regulacja prędkości
 • Złącze USB, np. do zapisu parametrów w oprogramowaniu labworldsoft® oraz aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 • Intuicyjna i prosta obsługa, powierzchnia dotykowa gwarantująca długą trwałość
 • Odczyt temperatury na wyświetlaczu
 • Obudowa odporna na czynniki chemiczne
 • Funkcja blokady na klucz
 • Mikroprocesorowy regulator prędkości w celu zapewnienia stałej prędkości obrotowej, nawet w przypadku zmian lepkości

Dane techniczne 7,5 DIGITAL 7,5 CONTROL 15 DIGITAL 15 CONTROL 30 DIGITAL 30 CONTROL
Maksymalna objętość mieszania 5 l 5 l 10 l 10 l 20 l 20 l
Zakres obrotów 0 50-2000 rpm 0 50-1000 rpm 0 50-500 rpm
Maks. moment obrotowy 7,5 Ncm 7,5 Ncm 15 Ncm 15 Ncm 30 Ncm 30 Ncm
Zakres pomiaru temperatury - -10 - 350 °C - -10 - 350 °C - -10 - 350 °C
Pomiar momentu obrotowego - Trend - Trend - Trend
Wyświetlacz LED LCD LED LCD LED LCD
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 60 x 173 x 126 mm 60 x 173 x 136 mm 60 x 173 x 126 mm 60 x 173 x 136 mm 60 x 173 x 126 mm 60 x 173 x 136 mm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Model Opis
7,5 DIGITAL Maksymalna objętość mieszania 5l, wyświetlacz LED
7,5 CONTROL Maksymalna objętość mieszania 5l, wyświetlacz LCD
15 DIGITAL Maksymalna objętość mieszania 10l, wyświetlacz LED
15 CONTROL Maksymalna objętość mieszania 10l, wyświetlacz LCD
30 DIGITAL Maksymalna objętość mieszania 20l, wyświetlacz LED
30 CONTROL Maksymalna objętość mieszania 20l, wyświetlacz LCD

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.