Mieszadła mechaniczne Eurostars

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres obrotów 50-2000 rpm
 • Wyświetlacz LED/LCD
 • Sensor temperatury
 • Funkcja blokady
Mieszadło laboratoryjne EUROSTARS służy do intensywnego mieszania objętości. Mikroprocesor sterujący automatycznie reguluje prędkość pracy w zakresie 0/30–2000 obr./min. Obwody bezpieczeństwa automatycznie wyłączają urządzenie w warunkach utyku lub przeciążenia silnika. Przyrząd w sposób ciągły porównuje prędkość rzeczywistą wału do zadanej i automatycznie ją koryguje. Gwarantuje to stałą prędkość pracy pomimo zmian lepkości próbki.

Cechy charakterystyczne:
 • Cyfrowy wyświetlacz prędkości
 • Bezstopniowa regulacja prędkości
 • Wałki mieszadeł wciskane
 • Ochrona przed przeciążeniem
 • Chwilowa praca pod nadmiernym obciążeniem
 • Wąska obudowa
 • Cicha praca
 • Wskaźnik kodów błędów

Dane techniczne 20 digital/40 digital 60 digital/control 100 digital/control 200 digital/control 400 digital/control 20 high speed digital/control 100 control P4 200 control P4
Maksymalna objętość mieszania 15/25 l 40 l 100 l 100 l 150 l 20 l 100 l 100 l
Zakres obrotów 0/30-2000 rpm 0/30-2000 rpm 0/30-1300 rpm 0/30-1300 rpm 0/6-400 rpm
0/30-2000 rpm
0/150-6000 rpm 10-300 rm 4-108 rpm
16-530 rpm
Maks. moment obrotowy 20 Ncm/ 40 Ncm 60 Ncm 100 Ncm I:200 Ncm
II: 40 Ncm
I:400 Ncm
II:80 Ncm
20 Ncm 320 Ncm 1: 660 Ncm
II:230 Ncm
Zakres pomiaru temperatury -/- -/ -10 - 350 °C -/ -10 - 350 °C -/ -10 - 350 °C -/ -10 - 350 °C -10 - 350 °C -/ -10 - 350 °C -/ -10 - 350 °C
Wyświetlacz LED LED/TFT LED/TFT LED/TFT LED/TFT LED/TFT TFT TFT
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 86 x 248 x 208 mm 86 x 248 x 208 mm
86 x 267 x 230 mm
86 x 248 x 208 mm
86 x 267 x 230 mm
91 x 274 x 208 mm
86 x 267 x 230 mm
86 x 325 x 208 mm
86 x 325 x 230 mm
70 x 193 x 147 mm
70 x 193 x 154 mm
86 x 352 x 230 mm 91 x 379 x 231 mm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 42 IP 42/IP 40 IP 42/ IP 40 IP 42/IP 40 IP 42/ IP 40 IP 42/IP 40 IP 40 IP 40
Model Opis
20 digital/40 digital Maksymalna objętość mieszania 15/25 l
60 digital/control Maksymalna objętość mieszania 40 l
100 digital/control Maksymalna objętość mieszania 100 l
200 digital/control Maksymalna objętość mieszania 100 l
400 digital/control Maksymalna objętość mieszania 150 l
20 high speed digital/control Maksymalna objętość mieszania 20 l
100 control P4 Maksymalna objętość mieszania 100 l
200 control P4 Maksymalna objętość mieszania 100 l

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.