PL EN

Mieszadła magnetczne OHAUS

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

Seria Guardian 7000

Niezawodne płyty grzejne z mieszadłem — doskonałe zabezpieczenia i inteligentne działanie.
Mieszadła z płytą grzejną OHAUS Guardian 7000 zostały wyposażone w wyjątkowe zabezpieczenia i charakteryzują się doskonałą wydajnością grzania i mieszania. Obudowa SmartHousing™ jest odporna na działanie substancji chemicznych dzięki innowacyjnej, łatwej do czyszczenia konstrukcji, która odprowadza wycieki z wewnętrznych elementów i ma nachylony szklany panel sterowania. Jasny wyświetlacz LCD zawiera intuicyjne ikony, ustawienia temperatury, prędkości i czasu — wszystko zaprojektowane z myślą o monitorowaniu wydajności w całym laboratorium.
Chroń swoje laboratorium, używając technologii SmartPresence™. Ta nowoczesna technologia potrafi wykryć Użytkownika znajdującego się w pobliżu, a jeśli nie wykryje , bezpiecznie wyłącza ogrzewanie.
Bezpieczna kontrola maks. temperatury. Funkcja SmartHeat™ umożliwia ustawienie maks. temperatury płyty grzejnej z mieszadłem, zapobiegając przegrzaniu próbek dla bezpieczeństwa Użytkowników.
Chroni Operatorów — obudowa SmartHousing™ pozostaje chłodna niezależnie od temperatury. Duży wskaźnik gorącej powierzchni jest widoczny i zapala się, gdy temp. nagrzewnicy przekroczy 40°C.
Funkcje
Chemiczne i biologiczne próbki wrażliwe na temp., utrwalanie cieplne, optym. pH roztworu i odczynników, sterylizacja, reakcje endotermiczne, denaturowanie materiału organicznego, przygot. próbek i roztworów, przygotowanie mediów, gotowanie.
Wyświetlacz
Podświetlany wyświetlacz LCD ze wskazaniemtemp., prędkości i czasu, zielone światło kontrolne, gdy urządzenie się pracuje, widoczne wskaźniki gorącej płyty grzewczej, ikony SmartRate™, SmartHeat™, SmartPresence™, SmartLink™, czujnik użycia,jednopunktowa kal.
Obsługa
Zegar, mieszanie z prędkością od 60 do 1600 obr./min, zakres temp. od +5°C do 500°C (płyta ceramiczna) lub 380°C (płyta aluminiowa), czujnik temperatury RTD 8” (20,3cm) ze stali nierdzewnej, mieszadło 1,5” (3,8 cm) PTFE, pokrywa ochronna.
Konstrukcja
Czujnik obudowa SmartHousing™ pozostaje chłodna i odporna na chemikalia, stopień ochrony IP21, hartowany szklany panel przedni, pokrętła sterujące, przełącznik włącz./wyłącz. nagrzewnicy, łatwe do czyszczenia powierzchnie: ceramiczna lub aluminiowa.
Komunikacja
Port USB zapewnia elastyczność w programowaniu powtarzalnych aplikacji i zwiększa bezpieczeństwo dzięki technologii SmartLink™; funkcja wykrywania
Użytkownika o szerokim zasięgu obsługiwana za pomocą klucza Bluetooth OHAUS (sprzedawanego oddzielnie).
Zalety
Wskaźnik gorącej powierzchni, alarm dźwiękowy, funkcja ograniczenia temperatury SmartHeat™, funkcja SafetyHeat™ wyłączająca nagrzewnice w przypadku awarii, kalibracja temperatury dla 5 punktów nastawy czujnika ipłyty, funkcja priorytetu temperatury, funkcja SmartRate™.

Seria Guardian 5000
Niezawodne płyty grzejne z mieszadłem, wyposażone w wyjątkowe zabezpieczenia:
Chroni Operatorów! Obudowa SmartHousing™ pozostaje zawsze chłodna w dotyku. Duży wskaźnik gorącej powierzchni jest widoczny w całym laboratorium i zapala się, gdy temperatura przekroczy 40°C.
Wszystkie modele wyposażone są w system SafetyHeat™ — jeden z najlepszych w branży systemów zabezpieczeń, zapewniający wysokie bezpieczeństwo z podwójnym monitorowaniem stanu pracy płyty.
Unikalna obudowa SmartHousing™ pozostaje chłodna i jest odporna na działanie środków chemicznych. Łatwa w czyszczeniu innowacyjna konstrukcja odporna na chemikalia zabezpieczająca panel sterowania.
Funkcje
Przygotowanie wrzącej wody, przygotowanie kąpieli wodno/olejowych, przygotowanie próbek i roztworów, rozpuszczanie buforów i odczynników, przygotowanie mediów, zagęszczanie próbek.
Wyświetlacz
Przygotowanie wrzącej wody, przygotowanie kąpieli wodno/olejowych, przygotowanie próbek i roztworów, rozpuszczanie buforów i odczynników, przygotowanie mediów, zagęszczanie próbek.
Obsługa
Mieszanie z prędkością od 60 do 1600 obr./min, zakres temperatury od +5°Cdo500°C (płyta ceramiczna) lub 380°C (płyta aluminiowa), przewód zasilający (w zestawie), modele z funkcją mieszania zawierają mieszadło 1,5” (3,8 cm) pokryte PTFE.
Konstrukcja
Czujnik, obudowa SmartHousing™ chłodna w dotyku odporna na chemikalia, stopień ochr. IP21, wykonany z poliwęglanu panel przedni, pokrętła sterujące, przełącznik włącz./wyłącz. nagrzewnicy, wbudowany uchwyt , łatwe do czyszczenia pow.: ceramiczna lub aluminiowa.
Zalety
Wskaźniki gorącej powierzchni, alarm dźwiękowy, funkcja SafetyHeat™ wyłączająca nagrzewnice w przypadku awarii, kalibracja temperatury dla 3 punktów nastaw czujnika i płyty.

Seria Mini
Kompaktowe, niezawodne, łatwe w użyciu mieszadło magnetyczne do podstawowego ogrzewania i mieszania. Wszystkie modele są wyposażone w gładką ceramiczną płytę odporną na działanie środków chemicznych. Ta idealnie biała powierzchnia odbijająca światło doskonale sprawdza się podczas oglądania próbek Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie — unikalny materiał obudowy jest odporny na wysoką temperaturę, dzięki czemu jest chłodny w dotyku. Jest tez odporny na działanie środków chemicznych. Odporność konstrukcji na zalanie przekłada się na długotrwałe i niezawodne użytkowanie.
Funkcje
Gotowanie wody, rozpuszczanie roztworów buforowych i odczynników, przygotowywanie roztworów, zatężanie próbek.

Dane techniczne HSMNHS4CAL
Funkcja Podgrzewanie i mieszanie
Zakres prędkości od 100 do 1200 obr./min
Pojemność 1000 mL
Rozmiar płyty
S100,2 × G100,2 mm
Sterowanie Analogowe
Konstrukcja płyty Ceramiczna
Wymiary
W120,7 × D200,1 × S150,2 mm
Moc 200 W
Model Model Zakres regulacji [oC] Zakres prędkości [rpm]
Mieszadło e-G71HS07C nr kat.: 30500603 Guardian 7000 Od +5°C RT do 500°C 60 do 1600
Mieszadło e-G71HS10C nr kat.: 30500613 Guardian 7000 Od +5°C RT do 500°C 60 do 1600
Mieszadło e-G71HSRDM nr kat.: 30500623 Guardian 7000 Od +5°C RT do 380°C 60 do 1600
Mieszadło e-G51HS07C nr kat.: 30500523 Guardian 5000 Od +5°C RT do 500°C 60 do 1600
Mieszadło e-G51HS10C nr kat.: 30500553 Guardian 5000 Od +5°C RT do 500°C 60 do 1600
Mieszadło e-G51HSRDM nr kat.: 30500563 Guardian 5000 Od +5°C RT do 500°C 60 do 1600
Mieszadło HSMNHS4CAL nr kat.: 30392026 Mini 500°C 100 do 1200

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.