PL EN

Mieszadła magnetyczne Guardian

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • System wczesnego wykrywania SafetyHeat™
 • Precyzyjne mieszanie w zakresie od 60 do 1600 obr./min
 • Sterowanie prędkości z oprogramowania
 • Czytelny wyświetlacz LCD
 • Obudowa SmartHousing™ odporna na działanie substancji chemicznych

Płyty grzejne z mieszadłem OHAUS Guardian 5000™ zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczną i łatwą pracę we wszystkich zastosowaniach badawczych, naukowych i przemysłowych. Konstrukcja umożliwia  odpowiednie mieszanie i kontrolę temperatury płyty górnej lub próbki,  przy użyciu opcjonalnej sondy temperatury. Modele grzewcze posiadają funkcję kalibracji jednopunktowej dla wielu wartości zadanych. Dostępnych jest  pięć modeli z trzema rozmiarami płyt do codziennego podgrzewania i mieszania Guardian 5000™, oraz trzy modele mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną z jednoczesnym podgrzewaniem i mieszaniem Guardian 7000™.

Cechy szczególne:

 • System SafetyHeat™ chroniący laboratorium

Wiodący w branży system wczesnego wykrywania,  wykorzystujący dwa niezależne układy sterowania bezpieczeństwem w celu ciągłego monitorowania elektroniki i wyłączania ogrzewania przed wystąpieniem nadmiernej temperatury.

 

 • Wydajne oraz jednostajne mieszanie

Precyzyjne mieszanie w zakresie od 60 do 1600 obr./min jest możliwe dzięki wydajnemu silnikowi, silnemu magnesowi i sterowaniu prędkości z oprogramowania, co zapewnia bezpieczne sprzężenie magnetyczne w przypadku dużej lepkości.

 

 • Czytelny wyświetlacz LCD

Czytelny wyświetlacz LCD zawiera wskazania temperatury i prędkości, intuicyjne ikony i wyraźny wskaźnik gorącej powierzchni. Zaprojektowane z myślą o szybkim i łatwym monitorowaniu wydajności w całym laboratorium.

 

 • Zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności z ekskluzywną obudową  SmartHousing™

Obudowa SmartHousing™ jest odporna na działanie substancji chemicznych dzięki
innowacyjnej, łatwej do czyszczenia budowie, która odprowadza wycieki z wewnętrznych elementów i panelu sterowania ustawionego pod kątem. 

 
Programy Guardian 5000:

 • Przygotowanie wrzącej wody
 • Przygotowanie kąpieli wodno/olejowych
 • Przygotowanie próbek i roztworów
 • Rozpuszczanie buforów i odczynników
 • Przygotowanie mediów
 • Zagęszczanie próbek

Programy Guardian 7000:

 • Chemikalia i substancje biologia wrażliwa na temperaturę
 • Utrzymanie ciepła
 • Optymalizacja pH roztworu
 • Sterylizacja roztworu
 • Reakcje endotermiczne
 • Denaturacja materiału organicznego
 • Przygotowywanie próbek i roztworów
 • Rozpuszczanie buforów i odczynników
 • Przygotowywanie mediów
 • Gotowanie
 • Doprowadzanie do wrzenia

 
Cechy konstrukcyjne mieszadeł Guardian 5000:

 • Czujnik Hot Top
 • Alarm dźwiękowy
 • Zabezpieczenie Safety Heat ™ wyłącza grzejnik w przypadku awarii
 • Funkcja kalibracji temperatury dla 3 wartości zadanych i 3 próbek

Cechy konstrukcyjne mieszadeł Guardian 7000:

 • Czujnik Hot Top
 • Alarm dźwiękowy
 • Funkcja ograniczenia temperatury SmartHeat ™
 • Zabezpieczenie Safety Heat ™ wyłącza grzejnik w przypadku awarii
 • Funkcja kalibracji temperatury dla 5 wartości zadanych i 5 próbek
 • Funkcja priorytetu temperatury
 • Funkcje SmartRate ™

 W ofercie handlowej posiadamy szereg akcesoriów dodatkowych odpowiednich do mieszadeł magnetycznych.

Model e-G51ST07C e-G51HP07C e-G51HS07C e-G51HS10C e-G51HSRDM
Funkcja Mieszanie Nagrzewanie Podgrzewanie i mieszanie
Rozmiar górnej płyty  [cm] 17,8 x 17,8 25,4 x 25,4 Ø 13,5
Zakres prędkości  [obr./min ] od 60 do 1600 Nie.dot. od 60 do 1600
Stabilność prędkości [%] +/- 2 Nie dot. +/- 2
Zakres temperatury [°C] Nie dot. Temp. Otoczenia + 5 – 500 Temp. Otoczenia + 5 – 380
Stabilność temperatury* Nie dot. +/-3% płyta, poniżej 100°C +/-2°C
oraz +/-1% czujnik, poniżej 100°C +/-1°C
Kalibracja temperatury Nie dot. 3 płyty i 3 czujniki
Sterowanie Cyfrowe
Wyświetlacz Podświetlany
wyświetlacz LCD
Podświetlany wyświetlacz LCD wyświetla temperaturę i prędkość
Pojemność [L] 15 18 20
Wykonanie górnej płyty Ceramiczna Aluminiowa
Wymiary [W x D x S] [cm] 12,2 x 30,9 x 22,3 12,2 x 41,5 x 28,6   12.6 x 26,7 x 17,3
Masa netto [kg] 2.6 5.2 2.6
Zasilanie [V] 230
Moc [W] 104 1242 1449 952
Warunki pracy 5°C – 40°C, 80% RH, bez kondensacji
Numer katalogowy 30500543 30500533 30500523 30500553 30500563


* Dogodne warunki. Zmiany w procesie pomiaru temperatury, naczynie, otoczenie i próbki będą miały wpływ na rzeczywistą wydajność.
Model Pojemność
e-G51ST07C 15 l
e-G51HP07C 15 l
e-G51HS07C 15 l
e-G51HS10C 18 l
e-G51HSRDM 20 l

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.