PL EN

Homogenizator T digital/basic

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Szeroka pojemność prób
 • Duży zakres prędkości 
 • Duży wybór końcówek do homogenizatora
 • Cicha praca
Homogenizatory te wykorzystywane są do objętości od 0,5 ml do 30 l (H2O). Szeroki zakres prędkości pracy 8000–30 000 obr./min, idealnie nadający się do homogenizowania prętami mieszadeł nawet o bardzo małej średnicy rotora. Szeroka gama końcówek homogenizujących nadaje się do wielu zastosowań.
 • Szybkozłączka do bezproblemowej wymiany końcówek homogenizujących
 • Idealny do pracy ręcznej dzięki małej wadze i ergonomicznej konstrukcji
 • Bardzo wygodny – zasilanie bezpośrednie (bez transformatora)
 • Końcówki homogenizujące ze stali nierdzewnej – prosty montaż i demontaż bez narzędzi, a także łatwa pielęgnacja i utrzymanie w czystości
 • Plastikowe, jednorazowe końcówki homogenizujące w dwóch rozmiarach – szczególnie przydatne w analizie PCR
 • Wysoce wydajny napęd gwarantujący bardzo dużą stabilność obrotów
 • Cicha praca

Dane techniczne T10 basic ULTRA-TURRAx T 18 digital ULTRA-TURRAX T 25 digital ULTRA-TURRAX T 50 digital ULTRA-TURRAX
Typ procesu wsadowy
Zakres obrotów 800-30000 rpm 3000-25000 rpm 3000-25000 rpm 600-10000 rpm
Maksymalna objętość 0,005-0,1 l 0,001-1,5 l 0,001-2,0 l 0,25-30 l
Hałas bez elementów 65 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 72 dB(A)
Kontrola prędkość bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa
Maks. lepkość 5000 mPas
Wymiary (szer.x wys. gł) 56 x 178 x 66 mm 87 x 271 x 106 mm 87 x 271 x 106 mm 115 x 355 x 139 mm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 30 IP 20 IP 20 IP 20
Model Opis
T10 basic ULTRA-TURRAx Objętość 0,005-0,1 l
T 18 digital ULTRA-TURRAX Maksymalna objętość 0,001-1,5 l
T 25 digital ULTRA-TURRAX Maksymalna objętość 0,001-2,0 l; Maksymalna objętość 0,25-30 l

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.