PL EN

Homogenizator T 65 basic/digital Ultra-Turrax

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Elektroniczny układ ochronny
  • Zakres obrotów do 9500 rpm
  • Końcówki homogenizujące ze stali nierdzewnej
Model T 65 Ultra-Turrax to homogenizator o bardzo dużej mocy, przeznaczony do pracy z objętościami 2–50 l (H2O) – idealne rozwiązanie dla typowych instalacji pilotażowych. Prędkość pracy rzędu do 9500 obr./min, idealnie nadający się do homogenizowania prętami mieszadeł nawet o bardzo małej średnicy rotora. Umożliwia montaż układu rotor-stator w trzech różnych konfiguracjach, czyniąc go przyrządem bardzo wszechstronnym. Powtarzalność wyników pracy wynika ze zdolności do utrzymywania prędkości pomimo zmian w lepkości homogenizowanego ośrodka. W modelu Digital Ultra-Turrax znajduje się także elektroniczna regulacja i cyfrowy wyświetlacz prędkości a także elektroniczna ochrona przed przeciążeniami.

Cechy charakterystyczne:
  • Elektroniczny układ ochrony przed przeciążeniem
  • Złączki wtykowe ułatwiają wymianę końcówek homogenizujących
  • Końcówki homogenizujące ze stali nierdzewnej nadają się do pracy pod wysokim ciśnieniem i w próżniDane techniczne T 25 Easy Clean Basic T 25 Easy Clean Digital
Typ procesu wsadowy
Zakres obrotów 7200 rpm 1000-9500 rpm
Maks. objętość (H2O) 2-50 l
Kontrola prędkości - Bezstopniowa
Hałas 75 db(A)
Długość uchwytu podtrzymującego -
Maks. lepkość 5000 mPas
Wymiary (szer. x wys. x gł) 185 x 450 x 400 mm 300 x 390 x 400 mm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 54
Pomiar temperatury Nie Nie
Model Wymiary
T 65 Basic Ultra-Turrax 185 x 450 x 400mm
T 65 Control Ultra-Turrax 300 x 390 x 400 mm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.