PL EN

Lampa bezposredniego dzialania NBV S/N/P*

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Działają bezprośrenio
  • Bez licznika czasu pracy
  • Dezaktywacja powierzchni i powietrza
  • Odbłyśnik z aluminium
  • Zgodne z normami
  • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
  • Trwałość promiennika 8000 h 
  • Obudowa IP 20
  • Klasa zabezpieczenia ppor. I

Lampy bakteriobójcze bezpośreniego działania bez licznika czasu pracy przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię. Odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości. Lampy bakteriobójcze wykorzystywane są na  blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona jest badaniami. Ponadto nasze urządzenia posiadają wszelkie wymagane certyfikaty

Dane techniczne:

Modele Sposób montażu Element emitujący promieniowanie Dezynfekowana powierzchnia Obrót lampy Wymiary kopuły Pobór mocy
15 S Sufitowy UV-C: TUV15W  6-8 m2  230 ° 465 x 85 x 135 mm  25 VA
15 N Ścienno-sufitowy UV-C: TUV15W  6-8 m2  230 ° 465 x 85 x 135 mm  25 VA
15 P Na statywie UV-C: TUV15W  6-8 m2  270 ° 465x 85 x 135 mm 25 VA
30 N Ścienno-sufitowy UV-C: TUv30W 12-15 m2 200 ° 925x 85 x 135 mm 40 VA
30 S Sufitowy UV-C: TUv30W 12-15 m2 230 ° 925x 85 x 135 mm 40 VA
30 P Na statywie UV-C: TUv30W 12-15 m2 270 ° 925x 85 x 135 mm 40 VA
2X 30S Sufitowy 2x UV-C: TUV30W 18-22 m2 230 ° 925 x 85 x 145 mm 75 VA
2X 30 N Ścienno-sufitowy 2x UV-C: TUV30W 18-22 m2 200 °  925 x 85 x 145 mm 75 VA
2X 30P Na statywie 2x UV-C: TUV30W 18-22 m2 270 ° 925 x 85 x 145 mm 75 VA

Model Powierzchnia brutto [m2] Wymiary Opis
15 S 6-8 m2  465 x 85 x 135 mm  Sufitowy
15 N 6-8 m2  465 x 85 x 135 mm  Ścienno-sufitowy
15 P 6-8 m2  465x 85 x 135 mm Na statywie
30 N 12-15 m2 925x 85 x 135 mm Ścienno-sufitowy
30 S 12-15 m2 925x 85 x 135 mm Sufitowy
30 P 12-15 m2 925x 85 x 135 mm Na statywie
2x 30S 18-22 m2 925 x 85 x 145 mm Sufitowy
2x 30P 18-22 m2  925 x 85 x 145 mm Na statywie
2x 30N 18-22 m2 925 x 85 x 145 mm Ścienno-sufitowy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.