PL EN

Lampa przeplywowa NBVE NL/SL/PL*

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Lampa przepływowa
  • Obniżony pobór mocy
  • Wymuszony obieg powietrza
  • Stały stopień dezynfekcji
  • Wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
  • Prosta wymiana filtrów
  • Licznik czasu pracy
  • Trwałość promiennika 8000 h
  • Obudowa IP 20

Lampy bakteriobójcze przepływowe z licznikiem czasu pracy umożliwiają dezynfekcje powietrza w obecności personelu i pacjentów. Znaczne obniżenie poboru mocy z sieci pozwala zaoszczędzić od 200 do 300 zł, różnice biorą się z różnego czasu eksploatacji lam NBVE.

Dzięki wymuszonemu przepływowi  powietrza przez komorę UV-C stopień dezynfekcji powietrza jest stały i wysoki. Skuteczność potwierdzona jest badaniami w laboratorium mikrobiologicznym. Lampy wykorzystywane są na  bloku operacyjnym, salach chorych, laboratoriach, w izbach przyjęć, poczekalniach, korytarzach oraz we wszelkich skupiskach ludzi, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie.

Obudowa wykonana jest z blachy kwasoodpornej, co zapewnia łatwość dezynfekcji oraz mycia lampy. Możliwa jest prosta wymiana filtrów bez użytku narzędzi. Ponadto lampy wyposażone są w  licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny. Lampa elektroniczna posiada wszystkie wymagane certyfikaty. 

Dane techniczne:

Modele Sposób montażu Element emitujący promieniowanie Dezynfekowana powierzchnia Dezynfekowana kubatura Wymiary kopuły Pobór mocy
60 NL Ścienno-sufitowy 2xTUV30W 10-20 m2 25-50 m3 1125 x 215 x 130 mm 85 VA
60 SL Sufitowy 2xTUV30W 10-20 m2 25-50 m3 1125 x 215 x 130 mm 85 VA
60 PL Na statywie 2xTUV30W 10-20 m2 25-50 m3 1125 x 215 x 130 mm 85 VA
110 NL Ścienno-sufitowy 2xTUV55W 18-36 m2 45-90 m3  1125 x 215 x 130 mm 115 VA
110 SL Sufitowy 2xTUV55W 18-36 m2 45-90 m3  1125 x 215 x 130 mm 115 VA
110 PL Na statywie 2xTUV55W 18-36 m2 45-90 m3  1125 x 215 x 130 mm 115 VA

Model Powierzchnia brutto [m2] Opcje Wymiary
60 N 10-20 m2 Ścienno-sufitowy 1125 x 215 x 130 mm
60 S 10-20 m2 Sufitowy 1125 x 215 x 130 mm
60 P 10-20 m2 Na statywie 1125 x 215 x 130 mm
110 N 18-36 m2 Ścienno-sufitowy 1125 x 215 x 130 mm
110 S 18-36 m2 Sufitowy 1125 x 215 x 130 mm
110 P 18-36 m2 Na statywie 1125 x 215 x 130 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.