PL EN

Autoklawy Advance PRO LAB

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pojemność 16 litrów
 • Wizualny wskaźnik stanu cyklu
 • Przenośna sonda do pomiaru temperatury cieczy
 • System FlexiRack
 • System rozprowadzania ciepła HTS
 • Funkcja podgrzewania płynów

Advance PRO LAB zapewnia jednocześnie cykle z próżnią (klasa B) oraz cykle bez próżni (klasa N), nowe funkcje upraszczają i usprawniają codzienną sterylizację.

Advance PRO LAB został specjalnie zaprojektowany i opracowany na potrzeby rynku laboratoryjnego w zakresie sterylizacji płynów i pożywek. Autoklaw laboratoryjny ma dodatkową zaletę, że działa jako standardowe urządzenie lub sterylizator parowy.Każda jednostka jest montowana i poddawana testom w centrali Prestige Medical w Blackburn w Anglii aby zapewnić wysoką jakość produktu. 

Charakterystyka:

 • Pojemność 16 litrów
 • Zintegrowany zbiornik na brudną wodę ze stali nierdzewnej
 • Zintegrowany system przechwytywania danych (karta SD)
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs
 • Wizualny wskaźnik stanu cyklu
 • Przenośna sonda do pomiaru temperatury cieczy (może być samodzielnie wymieniona przez użytkownika)
 • System FlexiRack umożliwia konfigurację półek wewnętrznych wg zapotrzebowania, do 20 różnych ustawień.
 • Drzwi z powłoką teflonową wzmocnioną stalą nierdzewną, łatwy system wymiany uszczelek i obudowa drzwi ze stali nierdzewnej.
 • Możliwość podłączenia zbiornika zużytej wody do systemu odpływowego
 • Możliwość bezpośredniego podawania wody z istniejącej instalacji z systemem RO
 • System rozprowadzania ciepła HTS skraca czas rozgrzewania się ładunku dzięki bezpośredniemu połączeniu z grzałką.
 • Funkcja podgrzewania płynów 40oC - 60 oC
 • Port RS232

Cykl do sterylizacji płynów: Advance Lab ma 4 zaprogramowane cykle do płynów w zależności od wymagań sterylizacyjnych. Oprócz standardowych programów Advance Lab ma 1 program, który może być zdefiniowany przez użytkownika. Pozwala na określenie temperatury i czasu sterylizacji.Średni czas cyklu dla ładunku ciekłego pojemności 2000 ml wynosi 80 minut. * W zależności od temperatur początkowych i rodzajów zastosowanych pojemników. 

Cykl do sterylizacji płynów Czas sterylizacji
121 oC 15,5 min
121 oC 20 min
126 oC 15,5 min
134 oC 3,5 min
Podgrzewanie cieczy 50 oC n/a
105 oC-135 oC 1-99 min
Maksymalny ładunek cieczy wynosi 4 kg

Poza cyklami dedykowanymi do płynów, Advance Lab może być wykorzystywany jako konwencjonalny autoklaw do sterylizacji opakowanych, stałych i pustych narzędzi i sprzętu laboratoryjnego z wykorzystaniem 6 tacek, które są dostarczane z wszystkimi autoklawami Advance Lab. Advance Lab ma 7 zaprogramowanych cykli do instrumentów w zależności od instrumentów / narzędzi, które są sterylizowane. 

Dane techniczne Advance PRO LAB
Pojemność [l] 16
Waga [kg] 39,5
Maksymalna ładowność [kg] 6
Temperatura sterylizacji [°C]

134°C/3,5 min

134°C/18 min

121°C/15,5 min


Cykle  Próżnia Czas sterylizacji
121 oC 15,5 min
121 oC brak 15,5 min
134 oC 3,5 min
134 oC 18 min
134 oC brak 18 min
Test Pack 3,5 min
105 oC - 135oC opcja 1-99 min
Model Pojemność
Advance Lab 16 litrów

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.