PL EN

Autoklawy Advance PRO LAB

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pojemność 16 litrów
 • Wizualny wskaźnik stanu cyklu
 • Przenośna sonda do pomiaru temperatury cieczy
 • System FlexiRack
 • System rozprowadzania ciepła HTS
 • Funkcja podgrzewania płynów

Advance PRO LAB zapewnia jednocześnie cykle z próżnią (klasa B) oraz cykle bez próżni (klasa N), nowe funkcje upraszczają i usprawniają codzienną sterylizację. Autoklaw został zaprojektowany tak, aby był trwały i łatwy w utrzymaniu. 

Advance PRO LAB został specjalnie zaprojektowany i opracowany na potrzeby rynku laboratoryjnego w zakresie sterylizacji płynów i pożywek. Autoklaw laboratoryjny ma dodatkową zaletę, że działa jako standardowe urządzenie lub sterylizator parowy.

Charakterystyka:

 • Zintegrowany zbiornik na brudną wodę ze stali nierdzewnej
 • Zintegrowany system przechwytywania danych (karta SD)
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs
 • Wizualny wskaźnik stanu cyklu
 • 7 zaprogramowanych cykli do sterylizacji instrumentów, 4 do sterylizacji płynów
 • Możliwość indywidualnego ustawienia cyklu sterylizacji
 • Przenośna sonda do pomiaru temperatury cieczy (może być samodzielnie wymieniona przez użytkownika)
 • System FlexiRack umożliwia konfigurację półek wewnętrznych wg zapotrzebowania, do 20 różnych ustawień.
 • Drzwi z powłoką teflonową wzmocnioną stalą nierdzewną, łatwy system wymiany uszczelek i obudowa drzwi ze stali nierdzewnej.
 • Możliwość podłączenia zbiornika zużytej wody do systemu odpływowego
 • Możliwość bezpośredniego podawania wody z istniejącej instalacji z systemem RO
 • System rozprowadzania ciepła HTS skraca czas rozgrzewania się ładunku dzięki bezpośredniemu połączeniu z grzałką
 • Funkcja podgrzewania płynów 40°C-60°C
 • Port RS232

Cykl do sterylizacji płynów: Advance Pro Lab ma 4 zaprogramowane cykle do płynów w zależności od wymagań sterylizacyjnych. Oprócz standardowych programów Advance Pro Lab ma 1 program, który może być zdefiniowany przez użytkownika. Pozwala na określenie temperatury i czasu sterylizacji. Średni czas cyklu dla ładunku ciekłego pojemności 2000 ml wynosi 80 minut*. W zależności od temperatur początkowych i rodzajów zastosowanych pojemników.

Cykle sterylizacji płynów:

Cykl do sterylizacji płynów Czas sterylizacji

121°C

15,5 min

121°C

20 min

126°C

15,5 min

134°C

3,5 min

105°C - 135°C

1 – 99 min

Maksymalny ładunek cieczy wynosi 4 kg


Poza cyklami dedykowanymi do płynów, Advance Pro Lab może być wykorzystywany jako konwencjonalny autoklaw do sterylizacji opakowanych, stałych i pustych narzędzi i sprzętu laboratoryjnego z wykorzystaniem 6 tacek, które są dostarczane z wszystkimi autoklawami Advance Pro Lab.


Cykle sterylizacji instrumentów:

Cykle  Próżnia Czas sterylizacji

121°C

15,5 min

121°C

brak

15,5 min

134°C

3,5 min

134°C

18,0 min

134°C

brak

18,0 min

Test pack

3,5 min

105°C - 135°C

opcja

1 – 99 minFlexiRack® unikatowy w klasie autoklawów system konfiguracji półek. Jest to stelaż aluminiowy składający się z 12 szyn nośnych i 6 tacek ze stali nierdzewnej umożliwiający do 20 różnych konfiguracji. Zwiększona wydajność suszenia zapewniona jest przez system HTS (Heat Transfer System) która pozwala w pełni wykorzystać wysoką przewodność cieplną aluminium. HeatTransfer® System podgrzewa komorę w szybki i równomierny sposób, bez potrzeby używania skomplikowanych urządzeń elektronicznych, wtrysku pary czy wysokiej mocy elementów grzewczych, skraca czas rozgrzewania się ładunku. Advance Pro Lab jest również wyposażony w podświetlany pasek postępu cyklu sterylizacji (6 kolorowych wskaźników znajdujących się na drzwiach wyświetla kolejne etapy.

Modele Advance Pro Lab spełniają międzynarodowe standardy i wytyczne:

 • Dyrektywa 93/42/EEC dotycząca urządzeń medycznych (MDD)
 • Dyrektywa 97/23/EWG dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 • 2012/19/UE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)
 • BS EN 13060:2104 Małe sterylizatory parowe
 • BS EN 61010-2-040:2015 Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych do pomiaru, sterowania i użytkowania laboratoryjnego
 • BD EN 61326-1:2013 Urządzenia elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku laboratoryjnego
 • Wymagania EMC


Dane techniczne

Advance PRO LAB 16

Advance PRO LAB 22

Pojemność [l]

16

22

Wysokość [mm]

410

410

Głębokość [mm]

480

480

Szerokość [mm]

480

610

Waga [kg]

39,5

43,0

Średnica komory [mm]

250

250

Długość komory [mm]

340

470

Maks. długość narzędzi [mm]

320

450

Maks. ładowność bez próżni* [kg]

6

6

Maks. pojemność płynów [ml]

2000

2000

Maks. ładowność z próżnią* [kg]

6 kg (nieopakowane)

2 kg (opakowane)

1 kg (porowate)

6 kg (nieopakowane)

2 kg (opakowane)

1 kg (porowate)

Temperatura/czas sterylizacji

134°C/3,5 min

134°C/18 min

121°C/15,5 min

134°C/3,5 min

134°C/18 min

121°C/15,5 min

Ciśnienie [bar]

2,05

2,05

Napięcie zasilania [V]

230

230

Moc [W]

2200

2200


*
rozmiar pakunku 110x110x50 mm

Model Pojemność
Advance PRO LAB 16 16 [L]
Advance PRO LAB 22 22 [L]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.