PL EN

Szafa ognioodporna Q-Classic

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Certyfikat CE
 • Certyfikat CE
 • Standardowe drzwi skrzydłowe
 • Potrójne zawiasy we drzwiach
 • Wyjmowane, plastikowe wanny wychwytowe w standardzie
 • Łatwy montaż
 • Do przechowywania substancji łatwopalnych
 • Łatwy dostęp do pojemników
 • Skrzydła drzwiowe dostępne w 7 kolorach
 • Zintegrowana podstawa transportowa wraz z osłoną podstawy
 • Regulacja położenia szafy
 • Solidna konstrukcja
 • Wysoka odporność na uszkodzenia
 • Możliwość drzwi prawostronnych

Szafy bepieczeństwa Q Classic przeznaczone są do nieograniczonego przechowywania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą EN 14470-1 oraz TGRS 510 cechując się ognioodpornością 90 lub 30 minutową.

Wszystkie szafy ognioodporne modelu Q Classic są całkowicie zgodne z normą FM 6050.

W ofercie posiadamy duże zróżnicowanie modeli a szafy są dostępne w trzech szerokościach 60, 90, 120 cm.

W szafie została zintegrowana na stałe podstawa transportowa co eliminuje konieczność stosowania palet podczas transportu. Podstawę szafy można zamknąć za pomocą dostępnej jako opcja osłony podstawy.

Konstrukcja szafy jest niezwykle solidna a powierzchnia odporna na zarysowania mechaniczne.

W drzwiach zastosowano system potrójnych zawiasów dzięki czemu urządzenie jest odporne na odkształcenia.

W celu zwiększenia ochrony przed korozją wszystkie elementy zabezpieczające pracę urządzenia umieszczone zostały na zewnątrz szafy.

Do wszystkich pojemników znajdujących się wewnątrz komory dostęp jest bezpieczny i łatwy co sprawia że sprzęt jest ergonomiczny i funkcjonalny.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne Wymiar
Zewnętrzny
Wymiar
Wewnętrzny
Waga Maksymalny
Ładunek
Półek
Szafa
Bezpieczeństwa
Minimalna ilość powietrza wywiewanego 10 razy
Q90.195.060 599x615x1953mm 450x522x1647mm 309,5 kg 75 kg Typ 90 4 m³ / h
Q90.195.090 893x615x1953mm 750x522x1647mm 395 kg 75 kg Typ 90 6 m³ / h
Q90.195.120 1193x615x1953mm 1050x522x1647mm 474 kg 150 kg Typ 90 9 m³ / h
Q30.195.116 1164x620x1947mm 1050x519x1626mm 271 kg 150 kg Typ 30 9 m³ / h
Q30.195.086 864x620x1947mm 750x519x1626mm 224 kg 75 kg Typ 30 6 m³ / h
Q30.195.056 564x620x1947mm 450x519x1626mm 179,5 kg 75 kg Typ 30 4 m³ / h

Model Wymiary Waga
Q90.195.060 599x615x1953 309,5 kg
Q90.195.090 893x615x1953mm 395 kg
Q90.195.120 1193x615x1953mm 474 kg
Q30.195.056 564x620x1947mm 179,5 kg
Q30.195.086 Q30.195.086 224 kg
Q30.195.116 1164x620x1947mm 271 kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.