PL EN

Szafa na butle gazowe G PG

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Certyfkowany system wentylacyjny
  • Szyny montażowe
  • Pasy mocujące
  • Ruchoma rampa
  • Możliwość amortyzatora pneumatycznego
  • Zgodne z normami EN 14470-2 i TRGS 510
  • Obudowa jasnoszara
  • Blokada cylindrów-zintegrowany z uchwytem obrotowym
  • Drzwi skrzydłowe lewostronne

Szafy Asecos PG serii G-line przeznaczone są do przechowywania gazu propanowego.

Zastosowano niezawodną wentylację testowaną i certyfikowaną zgodną z regulacjami GS zapewniająca pełną i równomierną wentylację wewnątrz szafy.

Witryna została zaprojektowana tak,aby zapewnić swobodne miejsce na dowolne przepusty na rury w górnej jej cześci. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowej instalacji przewodów rurowych.

Instalacja rur przyłączeniowych oraz osprzętu gazowego w szafie zachodzi łatwo i wygodnie.

Szafę można łączyć z istniejącym system według klucza głównego stosowanego przez klienta.

Regulacja w podstawie szafy umożliwia łatwe i szybkie ustawienie na nierównym podłożu.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne GPG.150.168.P GPG.150.084 GPG.150.084.P GPG.075.084 GPG.075.046
Szerokość zewnętrzna 1680 mm 840 mm 840 mm 840 mm 460 mm
Głębokość zewnętrzna 690 mm 400 mm 690 mm 400 mm 400 mm
Wysokość zewnętrzna 1500 mm 1,485 mm 1500 mm 750 mm 750 mm
Szerokość wewnętrzna 1660 mm 830 mm 830 mm 830 mm 450 mm
Głębokość wewnętrzna 660 mm 370 mm 660 mm 370 mm 370 mm
Wysokość wewnętrzna 1 470 mm 1 470 mm 1 470 mm 720 mm 720 mm
Waga 110 kg 55 kg 56 kg 24,5 kg 14,5 kg
Rozproszone obciążenie 109 kg / m² 217 kg / m² 180 kg / m² 191 kg / m² 333 kg / m²
Maksymalne obciążenie 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg
Drzwi skrzydłowe
Lewostronne
skrzydłowe
Lewostronne
skrzydłowe
Lewostronne
skrzydłowe
Lewostronne
skrzydłowe lewostronne

Model Wymiary Waga
GPG.150.168. 1680 x 690 x 1500 mm 110 kg
GPG.150.084 840 x 400 x 1485 mm 55 kg
GPG.150.084. 840 x 690 x 1500 mm 56 kg
GPG.075.084 840 x 400 x 750 mm 24.5 kg
GPG.075.046 460 x 400 x 750 mm 14,5 kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.