PL EN

Szafa na butle gazowe G OD

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Certyfkowany system wentylacyjny
  • Profilowany zamek bębenkowy w klamce
  • Szeroki wybór półek
  • Możliwość regulacji półek
  • Szyny montażowe
  • Pasy mocujące
  • Ruchoma rampa
  • Możliwość amortyzatora pneumatycznego
  • Zgodne z normami EN 14470-2 i TRGS 510
  • Obudowa jasnoszara/ żółta

Szafy Asecos serii G-line służą do przechowywania zewnętrznego wyposażone w klasyczne drzwi skrzydłowe oraz okienka stałe lub skrzydłowe.

Szafa mieści dwie 50-litrowe stalowe butle gazowe lub dwie 40-litrowe aluminiowe butle gazowe o średnicy 230 mm.

Zastosowano niezawodną wentylację testowaną i certyfikowaną zgodną z regulacjami GS zapewniająca pełną i równomierną wentylację wewnątrz szafy.

Witryna została zaprojektowana tak, aby zapewnić swobodne miejsce na dowolne przepusty na rury w górnej jej cześci. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowej instalacji przewodów rurowych.

Instalacja rur przyłączeniowych oraz osprzętu gazowego w szafie zachodzi łatwo i wygodnie.

Szafę można łączyć z istniejącym system według klucza głównego stosowanego przez klienta.

Regulacja w podstawie szafy umożliwia łatwe i szybkie ustawienie na nierównym podłożu.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne Wymiary
Wewnętrzne
Wymiary
Zewnętrzne
Waga Minimalna
ilość
Powietrza
Wywiewanego
10 razy
Rozproszone
Obciążenie
Maksymalne obciążenie
GOD.215.135 1356x400x2149mm 1345x370x2070mm 161 kg 10 m³ / h 390 kg / m² 600 kg
GOD.215.135.WDFW 1356x400x2149mm 1345x370x2070mm 161 kg 10 m³ / h 390 kg / m² 600 kg
GOD.215.135.WDHW 1356x400x2149mm 1345x370x2070mm 161 kg 10 m³ / h 390 kg / m² 600 kg
GOD.215.100 1006x400x2149mm 995x370x2070mm 130,5 kg 8 m³ / h 509 kg / m² 600 kg
GOD.2015.100.WDFW 1006x400x2149mm 995x370x2070mm 130,5 kg 8 m³ / h 509 kg / m² 600 kg
GOD.215.100.WDHW 1006x400x2149mm 995x370x2070mm 130,5 kg 8 m³ / h 509 kg / m² 600 kg
GOD.215.070.R 706x400x2149mm 695x370x2070mm 101 kg 5 m³ / h 699 kg / m² 600 kg
GOD.215.070.WDFWR 706x400x2149mm 695x370x2070mm 101 kg 5 m³ / h 699 kg / m² 600 kg
GOD.215.070.WDHWR 706x400x2149mm 695x370x2070mm 101 kg 5 m³ / h 699 kg / m² 600 kg

 

 

 

Model Wymiary Waga
GOD.215.135 1356 x 400 x 2149 mm 161 kg
GOD.215.135.WDFW 1356 x 400 x 2159 mm 161 kg
GOD.215.135.WDHW 1356 x 400 x 2159 mm 161 kg
GOD.215.100 1006 x 400 x 2159 mm 130.5 kg
GOD.2015.100.WDFW 1006 x 400 x 2159 mm 130.5 kg
GOD.215.100.WDHW 1006 x 400 x 2159 mm 130.5 kg
GOD.215.070.R 706 x 400 x 2159 mm 101 kg
GOD.215.070.WDFWR 706 x 400 x 2159 mm 101 kg
GOD.215.070.WDHWR 706 x 400 x 2159 mm 101 kg

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.