PL EN

Szafa na butle gazowe G Classic

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wysoka ognioodporność
 • Certyfkowany system wentylacyjny
 • Profilowany zamek bębenkowy w klamce
 • Szeroki wybór półek
 • Możliwość regulacji półek
 • Szyny montażowe
 • Pasy mocujące
 • Ruchoma rampa
 • Możliwość amortyzatora pneumatycznego
 • Zgodne z normami EN 14470-2 i TRGS 510
 • Obudowa jasnoszara/ żółta

Szafy Asecos serii G-line służą do przechowywania wewnętrznego w miejscu pracy butli gazowych pod ciśnieniem zgodnie z normą EN 14470-2 oraz TRGS 510.

Produkt ten charakteryzuje się 30 minutową ognioodpornością- zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas przechowywania butli gazowych.

Szafa mieści dwie 50-litrowe stalowe butle gazowe lub dwie 40-litrowe aluminiowe butle gazowe o średnicy 230 mm.

Zastosowano niezawodną wentylację testowaną i certyfikowaną zgodną z regulacjami GS zapewniająca pełną i równomierną wentylację wewnątrz szafy.

Witryna została zaprojektowana tak, aby zapewnić swobodne miejsce na dowolne przepusty na rury w górnej jej części. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowej instalacji przewodów rurowych.

Instalacja rur przyłączeniowych oraz osprzętu gazowego w szafie zachodzi łatwo i wygodnie.

Szafę można łączyć z istniejącym systemem według klucza głównego stosowanego przez klienta.

Regulacja w podstawie szafy umożliwia łatwe i szybkie ustawienie na nierównym podłożu.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne G30.205.140 G30.205.120 G30.205.090 G30.205.060 G30.205.060 R
Szerokość (zewnętrzna) 1 398 mm 1 398 mm 1198 mm 898 mm 598 mm
Głębokość (zewnętrzna) 616 mm 616 mm 616 mm 616 mm 616 mm
Wysokość (zewnętrzna) 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm
Szerokość (wewnętrzna) 1,294 mm 1,294 mm 1,094 mm 794 mm 494 mm
Głębokość (wewnętrzna) 479 mm 479 mm 479 mm 479 mm 479 mm
Wysokość (wewnętrzna) 1874 mm 1874 mm 1874 mm 1874 mm 1874 mm
Waga 550,5 kg 550,5 kg 490,5 kg 400 kg 305 kg
Minimalna ilość
powietrza wywiewanego
10 razy
12 m³ / h 12 m³ / h 10 m³ / h 7 m³ / h 4 m³ / h
Różnica ciśnień
10-krotna wymiana powietrza
5 Pa 5 Pa 5 Pa 5 Pa 5 Pa
Minimalna ilość powietrza
Wywiewanego 120 razy
139 m³ / h 139 m³ / h 118 m³ / h 86 m³ / h 53 m³ / h
Różnica ciśnień
120-krotna wymiana powietrza
143 Pa 143 Pa 103 Pa 147 Pa 85 Pa
Rekomendowana ilość
powietrza wylotowego
30 razy
10 m³ / h 10 m³ / h 10 m³ / h 10 m³ / h 10 m³ / h
Różnica ciśnień
30-krotna wymiana powietrza
120 Pa 120 Pa 120 Pa 120 Pa 120 Pa
Rozproszone obciążenie 507 kg / m² 507 kg / m² 560 kg / m² 648 kg / m² 921 kg / m²
Maksymalne obciążenie 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg
Drzwi Podwójne
Skrzydłowe
Podwójne
Skrzydłowe
Podwójne
Skrzydłowe
Skrzydłowe
Lewostronne
Skrzydłowe
Prawostronne

 

Model Wymiary Waga
G30.205.140 1398 x 616 x 2050 mm 550.5 kg
G30.205.120 1198 x 616 x2050 mm 550.5 kg
G30.205.090 1198 x 615 x2050 mm 490.5 kg
G30.205.060 898 x 616 x 2050 mm 400 kg
G30.205.060R 598 x 616 x 2050 mm 305 kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.