PL EN

Szafa na kwasy i zasady SL Classic

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pojemność szuflad 11 l
 • Plastikowe wysuwane półki z wanną wychwytową
 • Wnętrze szafy odporne na korozję
 • Stałe poziomy przechowywania
 • Profilowany zamek bębenkowy
 • Hermetycznie rozdzielone komory
 • Uszczelki zabezpieczające przed wydostaniem się oparów
 • Możliwość regulacji położenia szafy
 • Wbudowane kanały powietrzne
 • Oddzielny wlot powietrza dla każdej komory przechowywania
 • Zewnętrzna obudowa wykonana z blachy stalowej laminowanej, korpus wewnętrzny powlekany melaminą
 • Certyfikacja GS

Szafy Asecos SL Classic przeznaczone są do nieograniczonego przechowywania żrących, niepalnych substancji niezabezpieczonych w miejscu pracy zgodnie z normą TRGS 510 i DGUV-I 213-850 oraz rozporządzeniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.

Szafa składa się z korpusu z blachy malowanej proszkowo, wnętrza wykonanego z żywicy melaminowej oraz płyt odpornych na korozję co zapewnia solidną i trwałą konstrukcję.

Doskonałą wentylację zapewniają odporne na korozję kanały powietrzne wykonane z materiału pozbawionego metalu.

Każda komora posiada oddzielny odciąg powietrza oraz jeden wlot powietrza gwarantując równomierną wentylację witryny.

Dzięki zastosowaniu stałych poziomów przechowywania z 33-litrowymi półkami z wannami wychwytowymi z polietylenu szafa umożliwia przechowywanie dużych pojemników, gdyż istnieje możliwość zainstalowania nawet 66- litrowych wanien wychwytowych na dnie szafy.

Drzwi zamykane są na profilowany zamek bębenkowy co umożliwia połączenie szafy z istniejącym systemem według klucza głównego stosowanego przez klienta.

Szafy posiadają wygodną regulację w postawie dzięki czemu regulacja położenia witryny na nierównym podłożu jest szybka i bezproblemowa.

Bezpieczeństwo przechowywania zapewniają dwie hermetycznie rozdzielone komory z pionową i poziomą ścianką rozdziałową.

Specjalne uszczelki z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed wydostaniem się niebezpiecznych oparów ze środka szafy.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne SL.196.120.MV SL.196.060.MH SL.196.060.MH.R
Pojemność szuflad 11 l 11 l 11 l
Masa 271.7 kg 165.1 kg 176. 4 kg
Wymiary wewnętrzne 485 x 570 x 1865 mm 485 x 570 x 914 mm 485 x 2485 x 570 mm
Wymiary zewnętrzne 1197 x 603 x 1968 mm 597 x 603 x 940 mm 597 x 603 x 1965 mm
Różnica ciśnień
10-krotna wymiana powietrza
56 Pa 40 Pa 40 Pa
Maksymalne obciążenie 300 kg 300 kg 300 kg
Maksymalny ładunek szuflad 25 kg 25 kg 25 kg
Obciążenie rozproszone 240 kg/m² 444 kg/m² 444 kg/m²
Dostępne kolory jasnoszary, biały jasnoszary, biały jasnoszary, biały

 

 

Model Wymiary Masa
SL.196.120.MV 1197 x 603 x 1968 mm 271,7 kg
SL.196.060.MH 597 x 603 x 940 mm 165.1 kg
SL.196.060.MH.R 597 x 603 x 1965 mm 176.4 kg

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.