PL EN

Szafa na chemikalia CS

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Przeznaczona do niepalnych substancji żrących
  • 3 warianty drzwi
  • Wentylacja o układzie odciągowym
  • Odporna na uszkodzenia zewnętrzne
  • Zamek bębenkowy
  • Blokada cylindrów z zintegrowanym uchwytem obrotowym
  • Pomoce regulacyjne do wyrównania nierówności podłogi
  • Zgodna z normami TRGS 510, DGUV-I 213-850
  • Kolor korpusu antracytowo-szary
  • Maksymalne obciążenie 600 kg

Szafy na chemikalia stosowane są do nieograniczonego przechowywania niebezpiecznych, niepalnych substancji żrących, które zostały zaprojektowane w oparciu o normy TRGS 510, DGUV-I 213-850 oraz rozporządzeniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.

W swojej ofercie posiadamy szafy o 3 różnych wariantach : drzwi skrzydłowe, skrzydłowe z oknem stałym oraz drzwi składane dedykowane tam, gdzie miejsca przeznaczonego na urządzenie jest mało.

Na dnie szafy znajduje się samoistna wentylacja o układzie odciągowym zapewniająca sprawny przepływ powietrza.

Urządzenie charakteryzuje się niezawodną konstrukcją spełniającą wysokie wymagania przemysłu.

Szafa jest niezwykle trwała i odporna na uszkodzenia zewnętrzne.

Drzwi wyposażone są z zamek bębenkowy ograniczający dostęp osobom niepożądanym do witryny.

Wysokość półek można dowolnie regulować a położenie szafy łatwo dostosować na nierównym podłożu, co sprawia, że urządzenie te świetnie sprawdzi się w każdych warunkach.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Modele Wymiary
Zewnętrzne
Wymiary
Wewnętrzne
Waga Minimalna ilość powietrza wywiewanego 10 razy Różnica ciśnień
10-krotna wymiana powietrza
Drzwi Inne
Funkcje
CS.195.105 1055x520x1950mm 996x493x1835mm 110 kg 9 m³ / h 2 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
/
CS.195.081 810x520x1950mm 751x493x1835mm 94 kg 7m³ / h 1 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
/
CS.195.054 545x520x1950mm 486x493x1835mm 74 kg 4 m³ / h 1 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
/
CS.110.105 1055x520x1105mm 996x493x990mm 78,3 kg 5 m³ / h 1 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
/
CS.110.081 810x520x1105mm 751x493x990mm 67 kg 4 m³ / h 1 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
/
CS.110.054 545x520x1105mm 486x493x990mm 52,5 kg 2 m³ / h 1 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
/
CS.195.105WDFW 1055x520x1950mm 996x493x1835mm 116,5 kg 9 m³ / h 2 Pa Drzwi
Skrzydłowe
Oszklone
/
CS.195.081.WDFW 810x520x1950mm 751x493x1835mm 102 kg 7 m³ / h 1 Pa Drzwi
Skrzydłowe
Oszklone
/
CS.195.054.WDFW 545x520x1950mm 486x493x1835mm 77,5 kg 4 m³ / h 1 Pa Drzwi
Skrzydłowe
Oszklone
/
CS.110.105.WDFW 1055x520x1105mm 996x493x990mm 82,5 kg 5 m³ / h 1 Pa Drzwi
Skrzydłowe
Oszklone
/
CS.110.081.WDFW 810x520x1105mm 751x493x990mm 71 kg 4 m³ / h 1 Pa Drzwi
Skrzydłowe
Oszklone
/
CS.110.054.WDFW 545x520x1105mm 486x493x990mm 54 kg 2 m³ / h 1 Pa Drzwi
Skrzydłowe
Oszklone
/
CS.195.105.FD 1055x520x1950mm 996x493x1835mm 115,5 kg 9 m³ / h 2 Pa Drzwi
Składane
/
CS.110.105.FD 1055x520x1105mm 996x493x990mm 82kg 5 m³ / h 1 Pa Drzwi
Składane
/
CS.195.105.F 1055x520x1950mm 995x495x1835mm 166,5 kg 9 m³ / h 2 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
Zabezpieczenie
Typ 30
CS.195.105.F.WDFW 1055x520x1950mm 995x495x1835mm 173 kg 9 m³ / h 2 Pa Drzwi
Skrzydłowe
Oszklone
Zabezpieczenie
Typ 30
CS.195.105.MM.4WD 1055x520x1950mm 475x495x905mm 130 kg 9 m³ / h 2 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
/
CS.195.054.MH.3WDR 545x520x1950mm 486x495x595mm 104 kg 4 m³ / h 1 Pa Klasyczne
Drzwi
Skrzydłowe
/

Model Wymiary Drzwi
CS.195.105 1055x520x1950mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe
CS.195.081 810x520x1950mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe
CS.195.054 545x520x1950mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe
CS.110.105 1055x520x1105mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe
CS.110.081 810x520x1105mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe
CS.110.054 545x520x1105mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe
CS.195.105WDFW 1055x520x1950mm Drzwi Skrzydłowe Oszklone
CS.195.081.WDFW 810x520x1950mm Drzwi Skrzydłowe Oszklone
CS.195.054.WDFW 545x520x1950mm Drzwi Skrzydłowe Oszklone
CS.110.105.WDFW 1055x520x1105mm Drzwi Skrzydłowe Oszklone
CS.110.081.WDFW 810x520x1105mm Drzwi Skrzydłowe Oszklone
CS.110.054.WDFW 545x520x1105mm Drzwi Skrzydłowe Oszklone
CS.195.105.FD 1055x520x1950mm Drzwi Składane
CS.110.105.FD 1055x520x1105mm Drzwi Składane
CS.195.105.F 1055x520x1950mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe
CS.195.105.F.WDFW 1055x520x1950mm Drzwi Skrzydłowe Oszklone
CS.195.105.MM.4WD 1055x520x1950mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe
CS.195.054.MH.3WDR 545x520x1950mm Klasyczne Drzwi Skrzydłowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.