PL EN

Komory laminarne NEG

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie


• Niski poziom hałasu
• Filtr HEPA H14 
• Filtr wstępny G3
•Energooszczędne wentylatory EC
• Łatwy w obsłudze
• Przełącznik włączone / wyłączone
• Bezstopniowa regulacja prędkości
• Szyby boczne ze szkła hartowanego
• Ciało laminowane
• Filtr wstępny umieszczony przed filtrem HEPA, zwiększający się
czas przydatności filtra HEPA
Seria NEG to komora laminarna przeznaczona  do zastosowań  w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii, aptekach, laboratoriach szpitalnych i uniwersyteckich a także w laboratoriach elektronicznych.Seria NEG zapewnia ochronę operatora i środowiska podczas czynności, które uwalniają szkodliwe cząstki (np. proszki) w powietrzu.

Specjalne rozmiary / zastosowanie

Dla aptek i innych pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni zaprojektowaliśmy serię NEG AP. Ta seria jest oparta na serii NEG, tylko o nieco mniejszych wymiarach.

Specjalne aplikacje

Zarówno NEG, jak i NEG AP są dostępne z blatem roboczym oraz bez blatu. Szafki bez blatów można stosować w połączeniu z kamieniem do ważenia.

Podstawowa zasada

Zasada działania serii NEG opiera się na filtracji HEPA wyodrębnionego powietrza. Powietrze otoczenia jest odprowadzane ze środowiska do obszaru roboczego ławki. Filtr HEPA z tyłu obszaru roboczego filtruje wyekstrahowane powietrze, aby upewnić się, że żadne szkodliwe cząstki (np. proszki) nie zostaną uwolnione do środowiska operatora.

Funkcje bezpieczeństwa
• Wentylator wolny od zanieczyszczeń- jest umieszczony za filtrem HEPA i filtrem wstępnym
• Filtr HEPA i powierzchnia filtra wstępnego pokrywają cały obszar roboczy, zapewniając optymalne odprowadzanie powietrza
• Gładkie wnętrze co ułatwia czyszczenie

Opcje i akcesoria:
Rama nośna (stała / elektryczna regulowana)
• Światło FL
• Gniazda elektryczne
• Analogowy manometr
• Przejście spalin
• FAT / SAT / IQ / OQ

Dane techniczne NEG 2 NEG 3 NEG 4 NEG 5 NEG 6 NEG 2 AP NEG 3 AP
Wymiary zewnętrzne WxDxH [mm] 680 x 750 x 1000  985 x 750 x 1000 1290 x 750 x 1000 1595 x 750 x 1000 1900 x 750 x 1000 690 x 620 x 800 995 x 620 x 800
Prędkość przepływu powietrza [m/s] 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Pobór energii 40 60 80 100 120 30 45
Wysokość z ramą nośną mm] 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775
Model Wymiary
NEG 2 680 x 750 x 1000 mm
NEG 3 985 x 750 x 1000 mm
NEG 4 1290 x 750 x 1000 mm
NEG 5 1595 x 750 x 1000 mm
NEG 6 1900 x 750 x 1000 mm
NEG 2 AP 690 x 620 x 800 mm
NEG 2 3P 995 x 620 x 800 mm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.