Komory laminarne MSC III

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Mikroprocesorowa kontrola przepływu powietrza
  • Wyświetlacz LCD
  • Taca robocza ze stali nierdzewnej
  • Okno uchylne z amortyzatorami gazowymi ułatwiającymi otwieranie
  • Wlot i wylot Filtr HEPA H 14 z systemem filtrów wstępnych G3
  • Jednostka oświetleniowa zbudowana poza obszarem roboczym
Komory laminarne klasy III zostały specjalnie zaprojektowane do obsługi czynników mikrobiologicznych, oferując maksymalną ochronę produktu, środowiska i użytkownika. Zaprojektowany zgodnie z normą EN 12469, MSC Class III oferuje ergonomicznie zaprojektowaną całkowicie uszczelnioną konstrukcję, dzięki której użytkownik jest całkowicie oddzielony od produktu fizyczną barierą, gdy wymagana jest całkowita ochrona i ochrona użytkownika.

Główne cechy:
-Komora robocza i luki ze stali nierdzewnej 304
-Mikroprocesorowa kontrola przepływu powietrza wyposażona w jeden czujnik
-Szybka przednia umieszczona pod małym kątem
-Pod kratkami powietrznymi znajduje się taca ociekowa ze stali nierdzewnej
-Systemy rękawic (2 lub 4), porty Ø 250 mm, z systemem pierścienia mankietu
-Wlot i wylot Filtr HEPA H 14 z systemem filtrów wstępnych G3
-Miniaturowy manometr, monitorujący poziom ciśnienia w obszarze roboczym
-Jednostka oświetleniowa
-Poziom oświetlenia> 1000 luksów

Opcje i akcesoria:
-Mechaniczny system blokujący
-Stal nierdzewna 316L wewnętrzna i zewnętrzna
-Taca przesuwna ze stali nierdzewnej
-Połączenia VHP
-Szyna wisząca ze stali nierdzewnej / 8 haków.
-Krany (próżnia, woda, O2, powietrze…).
-Światło UV z zegarem lub bez

Dane techniczne MSC III 1200 MSC III 1800
Wymiary zewnętrzne [mm] 1757x791x1240 2357x791x1240
Wymiary komory [mm] 1194x614x870 1794x614x870
Całkowita wysokość [mm] 2139 2139
Wymiary rękawic  2x Ø 170 4x Ø 170

Model Wymiary
MSC III 1200 1757x791x1240 mm
MSC III 1800 2357x791x1240 mm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.