PL EN

Komory laminarne MSC III klasy bezpieczeństwa

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Mikroprocesorowa kontrola przepływu powietrza
  • Wyświetlacz LCD
  • Taca robocza ze stali nierdzewnej
  • Okno uchylne z amortyzatorami gazowymi ułatwiającymi otwieranie
  • Przednie okno wykonane z poliwęglanu litego typu Lexan, dwuwarstwowe 8 mm
  • Filtr HEPA H14, ULPA U15 z systemem filtrów wstępnych G3
  • Oświetlenie komory zainstalowane poza obszarem roboczym
  • Obudowa wykonana ze stali pokrytej farbą epoksydową (dostępna również wersja ze stali nierdzewnej - opcjonalnie)

Seria komór MSC III klasy bezpieczeństwa zapewnia najwyższe bezpieczeństwo biologiczne dla operatora, produktu i środowiska podczas pracy z czynniki chorobotwórczymi, które stwarzają umiarkowanie wysokie ryzyko zachorowania.

Niebezpieczne czynniki biologiczne dostają się do obszaru roboczego śluzą zainstalowaną po lewej stronie komory, a Operator używa rękawic (zamontowanych z przodu komory) do badania czynników biologicznych. Podczas pracy zanieczyszczone powietrze jest kontrolowane przez przepływ powietrza i ujemne ciśnienie powietrza, zgodnie z międzynarodową normą EN 12469.

Komory serii MSC III to wysokiej jakości produkty zbudowane z wysokiej jakości komponentów
i materiałów.
Komory w chwili obecnej dostępne są w dwóch szerokościach 1200 mm i 1800 mm.Główne cechy:
-Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej AISI304
-Mikroprocesorowa kontrola przepływu powietrza wyposażona w jeden czujnik
-Pod kratkami powietrznymi znajduje się taca ociekowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI304
-Systemy rękawic (2 lub 4), porty Ø 250 mm
-Filtry HEPA H14 i ULPA U15 z systemem filtrów wstępnych G3
-Miniaturowy manometr, monitorujący poziom ciśnienia w obszarze roboczym

KOMORY III KLASY SERII MSC

Jednostka

MSC III 1200

MSC III 1800

Wymiary zewnętrzne bez stelaża

mm

S1865xG670xW1290

S2465xG670xW1290

Wysokość ze stelażem o wysokości 790

mm

2077

2077

Wymiary wewnętrzne

mm

S1194xG613xW864

1804xG613xW864

Objętość komory roboczej

m3

0,55

0,83

Ilość i wymiary rękawic

szt./mm

2x Ø 250

4x Ø 250

Waga bez stelaża

kg

200

300

Średnia prędkość powietrza (filtr wlotowy)

m/s

0,93

0,93

Wylot powietrza (tryb pracy)

m3/h

300 +/- 25

300 +/- 25

Średnica króćca wylotowego

mm

250

250

Oświetlenie

Luks

980

1250

Zasilanie

V/Hz

230/50

230/50

Parametry śluzy

Wymiary drzwi

mm

S330xW330

S330xW330

Wymiary zewnętrzne

mm

S521xG410xW460

S521xG410xW460

Wymiary wewnętrzne

mm

S518xG404xW454

S518xG404xW454

Filtry

Pre filtr wlotowy zgodny z EN 779

mm

G3 360x360

G3 (EN 779) 360x360

Filtr wlotowy zgodny z EN 1822

mm

ULPA klasa U15 305x305x69

ULPA klasa U15 305x305x69

Filtr wylotowy zgodny z EN 1822

mm

HEPA H14 915x305x117

HEPA H14 91525x305x117

Oświetlenie UV

Moc

W

30

30

Długość fali

nm

253

253
Model Wymiary
Komora MSC III 1200 S1865 x G670 x W1290 mm
Komora MSC III 1800 S2465 x G670 x W1290 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.