PL EN

Komory laminarne EF/TE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zewnętrzna powłoka epoksydowa
  • Wnętrze ze stali nierdzewnej
  • Ergonomiczna konstrukcja 
  • Filtr wstępny oraz filtr HEPA
  • Połączenie wydechowe
  • Przyjazny panel LCD
Komory laminarne l EF / B TE są standardowo wyposażone w:
• Zewnętrzna powłoka epoksydowa
• Wnętrze ze stali nierdzewnej
• Blat jednoczęściowy ze stali nierdzewnej
• Pierwsza sekcja filtra HEPA (H14)
• Taca ociekowa i filtr wstępny

Podstawowa zasada
Komory laminarne klasy II typu B2 są zaprojektowane tak, aby były prowadzone na zewnątrz. Podczas pracy, powietrze w pomieszczeniu przechodzi do górnej części komory  poprzez zasilający filtr HEPA, aby zapewnić laminarny  przepływ powietrza do komory roboczej. Specjalny układ wydechowy i zdalna dmuchawa odprowadzają 100% przefiltrowanego powietrza z komory. Wszystkie zanieczyszczone przewody są podciśnieniem lub otoczone bezpośrednio podciśnieniem. W obszarze roboczym nie ma recyrkulacji. Powietrze z pomieszczenia wchodzi przez dmuchawę / silnik w górnej części szafy i przechodzi przez filtr przepływu w dół HEPA do obszaru roboczego jako pionowy jednokierunkowy przepływ powietrza.Laminarny przepływ w dół zapewnia obszar roboczy klasy ISO 5 chroniący produkt przed powietrzem środowiskowym. Kontynuuje drogę przez obszar roboczy, mijając szczeliny z przodu i z tyłu powierzchni roboczej. Jednocześnie powietrze jest wciągane przez przednie szczeliny tuż za roboczym otworem, co zapewnia  ochronę operatora. 

Przyłącze wydechowe
To urządzenie musi być podłączone do dedykowanego układu wydechowego. Jeśli nie ma dedykowanego układu wydechowego, możemy zaoferować wentylator dachowy.

Wentylator dachowy

Opcjonalny wentylator dachowy można zamontować na końcu kanału wylotowego, zapewniając podciśnienie w układzie wydechowym.

Solidna i ergonomiczna konstrukcja

• Solidna stalowa powłoka epoksydowa 1,5 - 2 mm (opcja dostępna w stali nierdzewnej).
• Ergonomiczna konstrukcja szafki umożliwia ergonomiczną pozycję pracy operatora.
• Ergonomiczny aluminiowy podłokietnik z powłoką epoksydową przyczynia się do wygodnego użytkowania.
• Oświetlenie umieszczone poza obszarem roboczym. 
• Przyjazny dla użytkownika panel sterowania LCD wyświetla operatorowi wszystkie istotne informacje funkcje i alarmy w skrócie.
• Opcjonalna dostępna rama nośna ma zintegrowaną ergonomiczną stopę odpoczynek i zapewnia dużo miejsca na nogi.

Łatwe do czyszczenia
• Zaawansowane okno przesuwne / zawiasowe: Okno przednie może być całkowicie podniesione, otwierając cały obszar roboczy dla łatwego czyszczenia i / lub (nie) ładowanie dużych przedmiotów.
• Standardowo wyposażony w bezszwową jednoczęściową stal nierdzewną blat. Łatwy do czyszczenia i zdolny zebrać kolejne 2-3 litry rozlane płyny.
• Standardowo wyposażony w jednoczęściowy obszar roboczy ze stali nierdzewnej zaokrąglone rogi, umożliwiające łatwe czyszczenie.
• Taca ociekowa pod blatem zbiera rozlane płyny do 1,5 litra, zapobiegając przedostawaniu się tych cieczy do części szafka trudna do czyszczenia.
• Uchwyty okienne są przyklejone na zewnętrznej stronie przedniej szyby, tworzenie gładkiej powierzchni wewnętrznej, która jest łatwa do czyszczenia.

Dane techniczne EF/B4 TE EF/B6 TE
Wymiary zewnętrzne [mm] 1333 x 842 x 2206  1943 x 842 x 2406
Waga [kg] 300 380
Przepływ spalin [m3/h] 1400 2100
Poziom hałasu [dB] 57 57
Połączenie elektryczne  [A/Hz] 230 / 50 230 / 50
Filtr wstępny  G3 x2 G3 x2
Filtr HEPA H14 H14Model Wymiary
EF/ B4 TE 1333 x 842 x 2206 mm
EF/ B6 TE 1943 x 842 x 2406 mm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.