PL EN

Komory laminarne EF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Ochrona filtrem HEPA
  • Ergonomiczna konstrukcja
  • Łatwe czyszczenie komory
  • Automatyczna kompensacja zatkania filtra
  •  Kontrola bezpieczeństwa zaworu gazowego
  •  Kontrola bezpieczeństwa UV
  • Dwa mikroprocesory (synchronizacja fail-safe)
Typ EF serii wyposażony jest w obudowę klasy II (typ A2) przeznaczona do przeprowadzania badań mikrobiologicznych z użyciem czynników biologicznych (np. bakterii, wirusów) oraz alergenów (poziomy bezpieczeństwa biologicznego 1, 2 i 3).

Seria Telstar Clean Air EuroFlow, to najwyższa jakość szaf bezpieczeństwa biologicznego. Komora zapewnia najwyższy poziom ochrony próby i środowiska, minimalizując zagrożenia związane z pracą z agentami przypisanymi do poziomów 1, 2 i 3 bezpieczeństwa biologicznego.

Ta seria została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami jakości, bezpieczeństwa biologicznego, niezawodności, ergonomii i użyteczności.

Typ EF zapewnia ochronę poprzez dopływ, bezpieczeństwo produktu przez filtrowany przepływ laminarny HEPA w obszarze roboczym (30% wydechu, 70% recyrkulacji) i ochronę środowiska przez powietrze wylotowe filtrowane przez HEPA.

Charakterystyka:
Solidna stalowa powłoka epoksydowa 1,5 - 2 mm (opcjonalnie dostępna ze stali nierdzewnej).
• Ergonomiczna konstrukcja szafki umożliwia ergonomiczną pozycję pracy operatora.
•Ergonomiczny aluminiowy podłokietnik z powłoką epoksydową przyczynia się do komfortowej pozycji operatora.
• Oświetlenie umieszczone poza obszarem roboczym. Nie zakłóca to przepływu w dół, ani nie tworzy niewygodnych odcieni, nie tworzy przeszkód podczas czyszczenia.
• Przyjazny dla użytkownika panel sterowania LCD pokazuje operatorowi wszystkie istotne funkcje i alarmy.
• Opcjonalna dostępna rama nośna ma zintegrowany ergonomiczny podnóżek i zapewnia dużo miejsca na nogi
• Standardowo wyposażony w bezszwową jednoczęściową stal nierdzewną blat łatwy do czyszczenia i umożliwia zebranie kolejnych 2-3 litrów rozlanych płynów.
• Standardowo wyposażony w jednoczęściowy obszar roboczy ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi rogami, co umożliwia łatwe czyszczenie.
• Uchwyty okienne są przyklejone na zewnętrznej stronie przedniej szyby, tworząc gładką powierzchnię wewnętrzną
• Gumowa uszczelka między obszarem roboczym a przednią szybą i
opcjonalny zestaw do odkażania sprawia, że obudowa jest gazoszczelna i hermetyczna do odkażania gazowego. Opcjonalne dostępne połączenia można zainstalować w szafce, aby ułatwić odkażanie.
• Automatyczna kompensacja zatkania filtra
• Kontrola bezpieczeństwa zaworu gazowego
• Kontrola bezpieczeństwa UV: światło FL zostanie wyłączone, gdy zostanie włączone światło UV.
• Dwa redundantne mikroprocesory (synchronizacja fail-safe)

Dane techniczne:

Parametr EF 4 EF 5 EF 6
Prędkość w dół (m / s) 0,36 0,36 0,36
Pobór mocy (tryb czuwania) (W) 203 374 519
Waga (kg) 255 275 315
Pobór mocy (tryb pracy) (W) 407 512 618
Natężenie światła (LUX) 1000 1100 1550
Filtr wstępny (EN 779) G3 G3 G3
Dolny filtr HEPA (EN 1822) H14 H14 H14
Górny filtr HEPA (EN 1822) H14 H14 H14


Model Wymiary
EF 4 1333 x 844 x 1552 mm
EF 5 1638 x 844 x 1552 mm
EF 6 1943 x 844 x 1552 mm

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.