Komory laminarne DLF/ DLF PCR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Mikroprocesorowa kontrola przepływu
 • Panel sterowania z alarmami i parametrami
 • Filtr HEPA H14 (wydajność 99,995% MPPS)
 • Filtr wstępny G4 (wydajność 90% Am)
 • Powlekana stalą epoksydowa wewnątrz i na zewnątrz (1,5 - 2 mm)
 • Blat roboczy ze stali nierdzewnej
 • Okno przesuwne (szkło bezpieczne)
Seria DLF zapewnia ochronę produktu i gwarantuje środowisko pracy wolne od sterylnych cząsteczek. Jego zastosowanie znajduje się w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii, aptekach, szpitalach, laboratoriach uniwersyteckich, hodowli tkanek a także w laboratoriach elektronicznych. Seria DLF / PCR jest specjalnie zaprojektowana do wykonywania protokołów PCR (reakcje łańcuchowe polimerazy). Standardowo komory wyposażone są w światło UV, miejsce do pracy ze stali nierdzewnej, blat roboczy ze stali nierdzewnej i okno z bezpiecznego szkła odpornego na promieniowanie UV.

Łatwe do czyszczenia
Instalacja wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,5 - 2 mm, całkowicie pokrytej żywicą epoksydową, z blatem roboczym ze stali nierdzewnej.

Mikroprocesorowy panel sterowania
Seria DLF jest wyposażona w panel sterowania z elektroniczną kontrolą przepływu. Nowy układ sterowania zapewnia doskonałą ochronę poprzez regulację prędkości wentylatora w celu skompensowania głównych wahań mocy i zanieczyszczenia filtra. Wszystkie istotne parametry, np. prędkość przepływu pomiaru, pokazane są na wyświetlaczu LCD.

Bezpieczny filtr
Wentylator wdmuchuje do zwartej „bezpiecznej” komory ciśnieniowej, która jest otoczona atmosferą podciśnienia. Ta „bezpieczna” skrzynka filtracyjna gwarantuje optymalną jakość przefiltrowanego powietrza wdmuchiwanego do obszaru roboczego. Oznacza to, że wyciek zanieczyszczonego powietrza przez krawędzie nie jest możliwy.

Kaseta z filtrem wstępnym
Kaseta filtra wstępnego jest standardowo wyposażona.

Różne opcje okna:
 • możliwy akryl na zawiasach
 • poliwęglan na zawiasach
 • okno przesuwne ze szkła bezpiecznego

Akcesoria
 • Rama nośna
 • Gniazdko elektryczne
 • Różne krany, np. zawór gazowy, kran próżniowy
 • Armatura UV

Dane techniczne DLF/ DLF PCR 360 DLF/ DLF PCR 460 DLF/ DLF PCR 560 DLF/ DLF PCR 660
Wymiary zewnętrzne [mm] 985x740x1360 1290x740x1360 1595x740x1360 1900x740x1360
Waga [kg] 150 200 250 300
Objętość powietrza [m3/h] 680 900 1150  1360
Natężenie światła [lux] >800 >800 >800 >800
Poziom hałasu [dB] <58 <58 <58 <58
Połączenie elektryczne [V]/[Hz]/[A]  230/50/16 230/50/16 230/50/16 230/50/16
Filtr wstępny  G4 G4 G4 G4
Filtr HEPA H14 H14 H14 H14
Model Wymiary
DLF/ DLF PCR 360 985x740x1360 mm
DLF/ DLF PCR 460 985x740x1360 mm
DLF/ DLF PCR 560 985x740x1360 mm
DLF/ DLF PCR 660 985x740x1360 mm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.