PL EN

Komory laminarne CS

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Komora robocza i luki ze stali nierdzewnej
  • Mikroprocesorowa kontrola przepływu powietrza
  • Taca ociekowa
  • Filtr HEPA
  • Filtr wstępny G3
Szafy bezpieczeństwa biologicznego  CS klasy III zostały specjalnie zaprojektowane do obsługi środków mikrobiologicznych, zapewniając maksymalną ochronę produktu, środowiska i użytkownika. Zaprojektowane zgodnie z EN 12469, MSC Class III oferuje ergonomicznie zaprojektowany, całkowicie uszczelniony, który zapewnia użytkownikowi całkowite oddzielenie od produktu przez fizyczną barierę, gdy wymagana jest całkowita ochrona i ochrona użytkownika.

Charakterystyka:
-Komora robocza i luki ze stali nierdzewnej 304
-Mikroprocesorowa kontrola przepływu powietrza wyposażona w jeden czujnik
-Przednia szyba umieszczona pod małym kątem dla ergonomii, łatwo zdejmowana w celu konserwacji
-Taca ociekowa ze stali nierdzewnej pod kratkami powietrznymi do usuwania cieczy odpadowych
-Systemy rękawic (2 lub 4)
-Wlot i wylot Filtr HEPA H 14 z systemem filtrów wstępnych G3
-Miniaturowy manometr, monitorujący poziom ciśnienia w obszarze roboczym
-Klasa III BioSafety Szafki
-Mikroprocesorowa kontrola przepływu powietrza i wyświetlacz LCD
-Okno uchylne z amortyzatorami gazowymi ułatwiającymi otwieranie

Opcje:
-Mechaniczny system blokujący
-Stal nierdzewna 316L wewnętrzna i zewnętrzna
-Taca przesuwna ze stali nierdzewnej
-Połączenia VHP
-Szyna wisząca ze stali nierdzewnej / 8 haków
-Krany (próżnia, woda, powietrze…)
-Światło UV z zegarem lub bez

Dane techniczne CS 1201 CS 1801 CS 1202 CS 1802
Wymiary zewnętrzne (WxDxH) [mm] 1757x860x1240  2057x860x1240  1757x860x1240 2057x860x1240
Rodzaj urządzenia Sterilator Sterilator Cytolator Cytolator
Przepływ spalin (Ø 250 mm) [m3 /h] 250 450 250 450
Natężenie światła [LUX] > 1000 > 1000 > 1000 > 1000
Ciśnienie w komorze roboczej [Pa] +50 +50 -90 -90
Filtry Pre-filter G3 + HEPA H14 Pre-filter G3 + HEPA H14 Pre-filter G3 + HEPA H14 Pre-filter G3 + HEPA H14
Waga [kg] 400 550 400 550
Zmiany powietrza [x/h] 2190 2174 2190 2174
Model Parametr
CS 1201 Zmiany powietrza (na h): 2190
CS 1801 Zmiany powietrza (na h): 2174
CS 1202 Zmiany powietrza (na h): 2190
CS 1802 Zmiany powietrza (na h):2174

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.