Komory laminarne BioVanGuard

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wentylatory Green Line EC
 • Dokładna i niezależna kontrola prędkości dopływowej i wylotowej
 • Blat roboczy z szczelinami w kształcie litery V
 • Tacka ociekowa
 • Innowacyjny, unikalny i opatentowany
  system 4F
 • Obszar roboczy klasyfikowany jako klasa ISO 5, GMP klasa A
 • Zaawansowane okno przesuwne / zawiasowe
 • Łatwe podłączenie do kanału
 • Czujniki prędkości
 • Całkowite godziny pracy wentylatora
 • Przyjazny dla użytkownika panel
  sterowania LCD

Seria BioVanguard to generacja komór laminarnych o kompaktowej budowie, zapewniających maksymalną oszczędność przestrzeni użytkowej, a przede wszystkim ochronę produktu, operatora jak i otoczenia.

Komora BioVanguard jest produkowana w dwóch wersjach: z przednią szybą przesuwaną manualnie lub elektrycznie. Szyba wykonana z bezpiecznego szkła antyrefleksyjnego, nachylona pod kątem 7o, co znacznie poprawia ergonomię pracy.

Podwyższony, zaokrąglony, odporny na korozję mikrobiologiczną podłokietnik oraz V-kształtne kratki wlotowe powietrza chronią przed blokowaniem otworów, przez które zasysane jest powietrze na wlocie.

Działanie komory kontrolowane jest za pomocą mikroprocesorowego sterownika.

Wszystkie komunikaty dotyczące prędkości przepływu powietrza, stanów alarmowych, stopnia zużycia filtrów, pracy lampy UV itp. wyświetlane są na kolorowym wyświetlaczu LCD.

Wentylatory Green Line EC zapewniają niskie zużycie energii i niski poziom hałasu.

Blat roboczy z szczelinami w kształcie litery V gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo, zapobiegając blokowaniu dopływu i zanieczyszczeniu rękawów operatora.

Standardowo komora wyposażona jest w filtr wstępny i tackę ociekową. Zapobiega to gromadzeniu się kurzu, brudu i cząsteczek we wnętrzu szafy, zapewniając maksymalną żywotność filtra HEPA i efekt odkażania.

Ukośne przednie okno z laminowanego bezpiecznego szkła zapewnia ergonomiczną pozycję roboczą operatora i wstępnie zdefiniowane położenie robocze, otwarte i zamknięte.

Wyposażony obszar roboczy ze stali nierdzewnej w jednym kawałku z zaokrąglonymi narożnikami umożliwia łatwe czyszczenie.

 

Porównanie dostępnych modeli: 
Dane techniczne BioVanguard 3 BioVanguard 4 BioVanguard 5 BioVanguard 6 BioVanguard B 4 BioVanguard B 6
Wymiar
Zewnętrzny
1072x794x1602mm 1374x794x1602mm 1679x794x1602mm 1984x794x1602mm 1374x794x2262mm 1984x794x2262mm
Wymiar
Wewnętrzny
875x550x744mm 1180x550x744mm 1485x550x744mm 1790x550x744mm 1180x550x744mm 1790x550x744mm
Waga 200 kg 215 kg 275 kg 300 kg 270 kg 400 kg
Szybkość przepływu 0.36 m/s 0.36 m/s 0.36 m/s 0.36 m/s 0.36 m/s 0.36 m/s
Moc 135 W 156 W 199 W 271 W 196 W 340 W
Filtr wstępny G3 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Filtr HEPA z dopływem powietrza H14 TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Filtr HEPA
Wydechowy H14
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
I filtr HEPA H14 NIE NIE NIE NIE TAK TAK

Posiadamy w sprzedaży również serię Quick Response:

BioVanguard B 4 (1,2 M) BioVanguard B 6 (1,8M)
-
RĘCZNA LUB ELEKTRYCZNA WERSJA PRZESUWNEGO OKNA
-Szybka odpowiedź BioVanguard B4 (1,2 M)
-2 Gniazda zasilające (Europejskie) : NS237102 Typ F
-UV na tylnej ścianie (w tym licznik godzin) kontrolowanym przez
regulator czasowy, zegar 7-dniowy lub ręczny
-Dwa punkty podłączenia gotowe do podłączenia gazu (tylko 1) i lub próżni
-Włączone przejście spalin i potencjalny wolny styk

Serię przystosowaną do implementacji oprogramowania:

BioVanguard B 4 (1,2 M) BioVanguard B 6 (1,8M)

-RĘCZNA LUB ELEKTRYCZNA WERSJA PRZESUWNEGO OKNA
-2 gniazda zasilania 
-Monitor LCD 21,5 zintegrowany z tylną ścianą szafki
-Wsparcie dla PC
-Przejście wylotowe do kanału 250 mm (NS239014)
-Niski baldachim 250 mm (632045)
-Zespół podstawy 800 mm (NS212014)
Model Waga Moc Wymiary
BioVanguard 3 200 kg 135 W 1072x794x1602mm
BioVanguard 4 215 kg 156 W 1374x794x1602mm
BioVanguard 5 275 kg 199 W 1679x794x1602mm
BioVanguard 6 300 kg 271 W 1984x794x1602mm
BioVanguard B 4 270 kg 196 W 1374x794x2262mm
BioVanguard B 6 400 kg 340 W 1984x794x2262mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.