Komory laminarne Aeolus V

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Filtr HEPA/ULPA H14
 • Poziom hałasu <58dB
 • Przesuwna przednia szyba bezpieczeństwa
 • Cyfrowy kontroler z dużym wyświetlaczem LCD
 • Diody alarmowe
 • Ciągłe monitorowanie prędkości przepływu powietrza z czujnikiem anemometrycznym
 • Oświetlenie LED
 • Silnik EC
 • Dostępne w kilku rozmiarach
 • Opcjonalnie światło UV

 

Seria Aeolus to generacja komór laminarnych charakteryzujących się wysoką jakością, oszczędnością energii, niskim poziomem hałasu oraz ergonomicznym stylem.

Pionowe ławy z przepływem laminarnym Telstar Aeolus serii V oferują przestrzeń roboczą o wymiarach 900,1200,1500,1800 mm z laminowanym powietrzem filtrowanym HEPA dla optymalnej ochrony nietoksycznych próbek.

 

Dostępne są akcesoria, opcje i indywidualizacja w celu dostosowania urządzenia do aplikacji:

 • Pasek IV
 • światło ultrafioletowe
 • Tabela wsparcia
 • Odkurzacze i zawory gazowe
 • Alarm zapychania filtra

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne Aeolus V3 Aeolus V4 Aeolus V5 Aeolus V6
Wymiary
Zewnętrzne
1048x798x1220mm 1353x798x1220mm 1658x798x1220mm 1859x872x1212mm
Wymiary
Wewnętrzne
925x693x615mm 1230x693x615mm 1535x693x615 1840x598x780mm
Waga 140 kg 160 kg 185 kg 210 kg
Prędkość
Powietrza
0.36 m/s 0.36 m/s 0.36 m/s 0.36 m/s
Moc 112 W 123 W 166 W 318 W
Poziom hałasu 55 dB 55 dB 55 dB 55 dB
Powierzchnia
Robocza
AISI-304 AISI-304 AISI-304 AISI-304

 

Model Waga Moc Wymiary
Aeolus V3 140 kg 112 W 1048x798x1220mm
Aeolus V4 160 kg 123 W 1353x798x1220mm
Aeolus V5 160 kg 123 W 1353x798x1220mm
Aeolus V6 185 kg 166 W 1658x798x1220mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.