Komora laminarna Aeolus H

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Filtr wstępny G3 
  • Filtr HEPA/ULPA H14
  • Szyby boczne ze szkła, zapewniające komfortowe oświetlenie
  • Duża powierzchnia robocza -600 mm głębokości
  • Cyfrowy kontroler z dużym wyświetlaczem LCD
  • Ciągłe monitorowanie prędkości poprzez czujnik
  • Diody alarmowe

Seria Aeolus to generacja komór laminarnych charakteryzujących się wysoką jakością, niskim poziomem hałasu oraz ergonomicznym stylem.

Komory laminarne Telstar Aeolus H oferują wysoki poziom bezpieczeństwa produktu przy swobodnym laminarnym przepływie powietrza podczas przetwarzania produktów wymagających dużej, wolnej przestrzeni użytkowej.

Dzięki ławce ze stali nierdzewnej, dużemu obszarowi roboczemu i bocznym okularom zapewniającym wysokie natężenie światła, komory Telstar oferują optymalne warunki pracy oraz  minimalne zużycie energii.

 Charakterystyka: 

komora laminarna z poziomym przepływem powietrza (powietrze powinno  być pobierane z otoczenia przez prefiltr G3 przez dmuchawę silnika  i przepychane przez filtr HEPA w celu wytworzenia laminarnego  przepływu powietrza poziomo do powierzchni roboczej).

Komora wyprodukowana zgodnie z normą ISO 14644-1

Zapewnia bezpieczeństwo dla produktu

Ciągłe monitorowanie prędkości powietrza przy pomocy czujnika  anemometrycznego.

Prędkość przepływu powietrza: 0.45 m/s.

Wydajność prefiltra G3 zgodny z EN779.

Filtr wstępny (G3) zapobiegający przedostawaniu się kurzu, brudu i cząsteczek do filtra HEPA, znacznie wydłużając żywotność filtra HEPA.

Wyposażona w oświetlenie LED ≥800 lux.

Oświetlenie LED zapewniające równomierne oświetlenie komory, chroniace przed zmęczeniem oczu.

Wyposażona w dwa gniazda elektryczne 230V.

Wyposażona w wentylator/y z silnikami EC.

Wyposażona w 4 otwory wykonane w ścianach bocznych komory.

Wyposażona w filtr głowny HEPA H14 o wydajności 99.995% zgodny  EN1822 metoda MPPS (99.999% test D.O.P przy cząstkach 0.3μm).

Filtr HEPA zabezpieczony ekranem laminarnym zapewniającym  nieporównywalnie równomierny przepływ.

Wyposażona w przyjazny wyświetlacz LCD z intuicyjnym panelem sterowania pokazujący: wartość przepływu powietrza, programator i licznik dla UV, całkowite godziny pracy dla komory laminarnej, dla lampy UV, dla wentylatora, stopień zużycia filtra.

Panel sterowania wyposażony w przyciski do przewijania funkcji wyświetlacza.

Możliwość wyboru pracy wentylatora: tryb pracy i tryb stand by.

Wyposażona w alarmy wizualne i akustyczne;

Boki komory wykonane ze szkła hartowanego odpornego na promieniowanie UV z możliwością demontażu.

Elementy zewnętrzne pokryte powłoką na bazie żywic poliestrowych.

Przestrzeń robocza wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304 (stal polerowana).

Wszystkie podzespoły nadające się do modernizacji, nawet te metalowe, co wydłuża całkowitą żywotność komory.

Wyposażenie opcjonalne:

– Stelaż pod komorę.

Zawór do gazu.

Zawór do próżni.

Zawór do tlenu.

Zawór do gazu inertnego.

Zawór do sprężonego powietrza.

Zawór do wody.

Oświetlenie UV.

Palnik.

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne Aeolus H3 Aeolus H4 Aeolus H5 Aeolus H6
Wymiary
Zewnętrzne
944x872x1212mm 1249x872x1212mm 1554x872x1212mm 1859x872x1212mm
Wymiary
Wewnętrzne
925x598x780mm 1230x598x780mm 1535x598x780mm 1840x598x780mm
Waga 106 kg 134 kg 150 kg 171 kg
Prędkość
Powietrza
0.45 0.45 0.45 0.45
Moc 127 W 177 W 214 W 319 W
Poziom hałasu 57 dB 58 dB 59 dB 60 dB
Powierzchnia
Robocza
AISI-304 AISI-304 AISI-304 AISI-304

Model Waga Moc Wymiary Opis
Aeolus H3 106 kg 127 W 944x872x1212mm Nr kat.: 1511967
Aeolus H4 134 kg 177 W 1249x872x1212mm Nr kat.: 1511968
Aeolus H5 150 kg 214 W 1554x872x1212mm Nr kat.: 1511969
Aeolus H6 171 kg 319 W 1859x872x1212mm Nr kat.: 1511970

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.