Dygestoria nastołowe NF X 15-211

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Konstrukcja stalowa 15/10
  • Biały lakier epoksydowy RAL 9010 i Niebieski 5015
  • Wysoka odporność na chemikalia
  • Przeszklone ściany
  • Średnia prędkość powietrza z przodu: 0,5 m / s
  • Odpowiednik poniżej
  • Regulator czasowy
  • Otwór do pobierania próbek
  • Poziom hałasu z wentylatora 57 dB
  • Wirometr powietrza

Oferowane przez nas dygestoria nastołowe to bezpieczna strefa robocza do pracy z produktami chemicznymi. System umożliwia zasysanie szkodliwych oparów z komory roboczej bez żadnych podłączeń zewnętrznych, nie powodując problemów związanych z kompensacją powietrza w laboratorium.

Dygestoria dostępne są w 4 szerokościach 600, 900, 1200 i 1500 mm, dzięki czemu można je łatwo dostosować do stołów laboratoryjnych o różnych wymiarach..

Dygestoria wykonane są z poliwęglanu „optycznego” są jasne i nie deformują oglądanego obrazu. Materiał zapewnia dobrą widzialność w zakresie 360° tego, co dzieje się wewnątrz dygestorium. 

Łatwy  dostęp do aparatury, nawet dużej objętościowo, dzięki specjalnej konstrukcji panelu czołowego. Maksymalne bezpieczeństwo zapewniają dwa otwory na przedramiona umożliwiające pracę, gdy panel przedni jest zamknięty oraz doprowadzenie przewodów elektrycznych i przewodów z mediami, do wewnątrz dygestorium, przez 2 otwory kablowe, usytuowane w ścianach bocznych.
 
Wyświetlacz z alarmem dźwiękowym i wizualnym. Alarm ostrzegawczy, co 60 godzin pracy urządzenia. Kontrola prędkości przepływu powietrza przez filtr.Model Waga Poziom hałasu [dB] Wymiary Inne
H061D 23 kg 57 950x600x650mm (wys X szer X dł) Otwór ręczny
H061Z 23 kg 57 950x600x650mm (wys X szer X dł) Otwór trapezowy
H091Z 34 kg 57 1160 x 900 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór trapezowy
H092D 34 kg 57 1160 x 900 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór ręczny
H092Z 34 kg 57 1160 x 900 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór trapezowy
H121D 44 kg 57 1160 x 1200 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór ręczny
H122D 44 kg 57 1160 x 1200 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór ręczny
H122Z 44 kg 57 1160 x 1200 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór trapezowy
H152D 54 kg 57 1160 x 1500 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór ręczny
H152Z 54 kg 57 1160 x 1500 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór trapezowy
H153D 54 kg 57 1160 x 1500 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór ręczny
H153Z 54 kg 57 1160 x 1500 x 750mm (wys X szer X dł) Otwór trapezowy
H153G 54 kg 57 1160 x 1500 x 750mm (wys X szer X dł) Duży otwór

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.